Podjetja #družba 17.11.2020 14:25

Na Amchamovem partnerstvu za spremembe o kakovostni komunikaciji

Ljubljana, 17. novembra - V novi realnosti dela od doma zaradi novega koronavirusa je zelo pomembna kakovostna komunikacija, je bilo slišati v razpravi na današnjem dogodku partnerstvo za spremembe zbornice Amcham Slovenija. Na njem so govorili o izkušnjah z upravljanjem in delom v času kriznih razmer covida-19 v javnem in zasebnem sektorju.

Dialog je pokazal, da so v novi normalnosti potrebne spremembe v delovanju vlad in sistemov državnih uprav, pa tudi v gospodarstvu. Med najbolj pomembnimi stvarmi za uspešno soočanje z izzivi so govorci poleg kakovostne komunikacije izpostavili znanje, zaupanje, prilagodljivost, digitalizacijo in sodelovanje.

Partner v svetovalnem podjetju Kearney Marko Derča je med pozitivnimi stvarmi, ki jih je prineslo delo od doma, izpostavil več svobode in prilagajanja delovnega dne, med pomanjkljivostmi pa zadostno kakovostno komunikacijo ter brisanje meje med delom in zasebnim življenjem.

Pri upravljanju je treba upoštevati fleksibilnost dela, digitalizacijo, inovacije, vodstva pa se bodo morala vse hitreje odzivati na to, kaj deluje in kaj ne. Ljudem bodo morala pustiti več svobode pri delu in doseganju ciljev, za kar je zelo pomembno zaupanje, je dejal Derča.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je ocenil, da digitalizacija, ki jo je koronska kriza pospešila, spreminja delovne procese. "Veliko poklicev v petih do sedmih letih ne bo zaradi avtomatizacije in robotizacije," je menil in sedanji čas označil za revolucijo v načinu dela.

Vloge delovanja v javnem in zasebnem sektorju so podobne, različno je okolje. Koronska kriza je čas, da gredo ljudje iz cone udobja, saj se je pokazalo, da ni vse samoumevno, vodilni pa morajo pri tem dati pravi vzor, povedati, kaj pričakujejo, a ne avtoritativno, temveč z argumenti.

V teh procesih je zelo pomembno pridobivanje novih talentov. "Ni vse le denar, važno je tudi možnost pridobivanja novih znanj in spretnosti," je dejal. Po njegovem je za vsako organizacijo dobro, da ima kombinacijo mladih z energijo in znanjem ter starejših z izkušnjami in dobrim poznavanjem posameznih procesov. "Pri tem pa je važno sodelovanje."

Po mnenju predsednika uprave NLB in Amcham Slovenija Blaža Brodnjaka mora družba vzpostaviti pogoje za pridobivanje talentov in za to, da ne odidejo. Tako za zasebni kot javni sektor je ključna ambicija, da postane določen sistem najboljši. Koronsko krizo je označil tudi za priložnost, da ne potujemo toliko in da pripomoremo k čistejšemu planetu.

Pri vodenju v kriznih časih je več komunikacije, zaradi negotovih razmer pa tudi več družinskega pristopa. "Ljudje so prestrašeni, zato jih je treba tudi znati pomiriti," je ponazoril. Za delo je ključno zaupanje je osnova, ki ga lahko v trenutku zapraviš, a ga zelo težko pridobiš nazaj, je opozoril. Pri nagrajevanju dela pa je kot oviro izpostavil visoko davčno obremenjenost.

V javnem sektorju plačni sistem, vzpostavljen leta 2008, po Koritnikovem mnenju danes ni več primeren, saj po njegovih besedah ne naslavlja težav na pravi način. Je ovira za dobre strokovnjake in omogoča negativno selekcijo, je dejal. "To je treba spremeniti," je bil odločen Koprivnikar.

"Delo ni več dolžnost, temveč del našega vsakdana," je sedanje razmere, ko se veliko poklicev opravlja od doma, opisal Brodnjak. To, da si ga lahko razporediš in si bolj fleksibilen, je ob tem, da nas digitalizacija spremlja na vsakem koraku, označil za dobro. NLB želi biti najboljši ponudnik svojih storitev, to bi si za cilj morala zadati tudi javna uprava. Ne da je največji zaposlovalec v državi, temveč da zagotavlja najboljše storitve prebivalcem, je dodal.

Na dogodku so predstavili izkušnje izzivalcev šestega kroga partnerstva za spremembe v projektih, v katerih so iskali rešitve za reševanje stanovanjske problematike mladih, za vrednotnice za dopolnilno delo, ozelenitev javnih inštitucij in večjo uporabo e-davkov, ter predstavili izzive sedmega kroga. V njem bodo sodelovali projekti na področju protonske terapije, približevanja raziskav trgu ter usklajenosti med univerzitetnim znanjem in trgom dela.