Podjetja Turizem 16.11.2020 17:05

Na voljo pomoč turizmu za obdobje prvega vala epidemije

Ljubljana, 16. novembra - Javna agencija Spirit Slovenija je danes objavila javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala epidemije covida-19, in sicer od 12. marca do 31. maja. Namenjen je mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki bodo lahko dobila do največ 9999 evrov. Pomoč bo prejelo 1000 upravičencev.

Ljubljana.
Zaprt lokal zaradi epidemije.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Z javnim pozivom bodo dodeljena nepovratna sredstva rekordnemu številu upravičencev slovenskega turizma, poziv pa je tudi prvič v celoti digitaliziran, enostaven in izplačljiv brez dodatnih administrativnih bremen, so izpostavili na Spiritu.

"Z javnim pozivom želimo vsaj delno pomagati podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju, ko zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica prvega vala epidemije in svetovne pandemije covida-19, niso mogla ustvarjati prihodkov oz. so te ustvarjala v bistveno manjšem obsegu," je namen poziva pojasnil v. d. direktorja Spirit Slovenija Tomaž Kostanjevec.

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 odstotka od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar do največ 9999 evrov.

Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi prvega vala razglašene epidemije in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Ministrstvo za gospodarstvo je ob oblikovanju pogojev za prejem pomoči navedlo, da s sredstvi evropske kohezijske politike v danem časovnem okviru ne bo mogoče podpreti vseh prizadetih podjetij v panogi gostinstva in turizma, saj je teh več tisoč. "Omejili smo se zgolj na tisoč upravičencev, za katere smo ocenili, da predstavljajo temelj slovenskega turizma," so zapisali.

Podjetja, ki jih bodo sofinancirali, so imela v letu 2019 skupaj 78 odstotkov vseh zaposlenih v navedenih dejavnostih in so ustvarila skupaj 73 odstotkov vseh prihodkov v teh dejavnostih.

Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ter so bila konec lanskega leta pri Ajpesu vpisana pod dejavnosti s področij gostinske in nastanitvene dejavnosti, restavracij in gostiln, potovalnih agencij, organizatorjev potovanj, organiziranja razstav, sejmov in srečanj ter umetniškega uprizarjanja.

Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 evrov prihodkov in je imelo v povprečju vsaj štiri zaposlene, če gre za dejavnosti restavracij in gostiln, potovalnih agencij, organiziranja potovanj, organiziranja razstav, sejmov in srečanj. Za tiste, registrirane kot umetniško uprizarjanje in spremljevalna dejavnost pri tem, pa je pogoj najmanj dva zaposlena.

Prijavitelji bodo morali imeti na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do države (prispevki, davki in druge dajatve). Pred izplačilom odobrenega zneska pa bo Spirit ponovno preveril število zaposlenih. V dejavnostih restavracij in gostiln, potovalnih agencij, organiziranja potovanj, organiziranja razstav, sejmov in srečanj bo moralo imeti podjetje pred izplačilom še najmanj dva zaposlena, pri umetniškem uprizarjanju pa enega.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Vlogo bo treba oddati elektronsko preko uporabniškega računa na spletni strani Spirita.