Podjetja 14.10.2020 17:49

Sij Acroni na Jesenicah za razvoj napredne energetske skupnosti

Jesenice, 14. oktobra - Družba Sij Acroni se bo skupaj partnerji na Jesenicah lotila razvoja napredne energetske skupnosti, ki bi izkoristila potencial energetsko intenzivne industrije v urbanem okolju. Preverila bo možnosti za vzpostavitev sistema izrabe odvečne toplote za daljinsko ogrevanje mesta in postavitev sončne elektrarne ter vodikarne.

Kot so danes sporočili iz skupine Sij, je Acroni kot največji lokalni delodajalec, ki ima obrate skoraj v samem centru Jesenic in tesno sodeluje z lokalno skupnostjo, idealen partner za preučitev vseh priložnosti za vzpostavitev energetske skupnosti. Ta bi igrala pomembno vlogo pri sobivanju energetsko intenzivne industrije in urbanega okolja.

Največji slovenski jeklar sodeluje v projektu ustvarjanje sistemov energetske skupnosti Creators (Creating community energy systems), ki je del obsežnega programa EU na področju raziskav in inovacij Obzorje 2020.

Projekt, za katerega bo EU prispevala 5,3 milijona evrov, bo predvidoma trajal 38 mesecev. V njem sodeluje 17 partnerjev iz osmih držav, koordinator pa je inženirsko in gradbeno podjetje Cordeel s sedežem v Belgiji. Iz Slovenije poleg Sij Acronija sodelujejo še Institut Jožef Stefan, BTC in Elektro Gorenjska.

Projekt Creators so začeli izvajati na štirih lokacijah z različnimi energetskimi skupnostmi, in sicer poleg Jesenic še v estonskem Tartuju, belgijskem Temseju in španski Barceloni. Sledil bo preizkus aplikacij in storitvenih paketov v šestih dodatnih energetskih skupnostih v Franciji, Bolgariji, na Nizozemskem, Španiji in tudi v ljubljanskem BTC in Sij Acroniju. V zadnjem delu projekta bodo orodja in koncepte preizkusili še na desetih dodatnih lokacijah.

V Sij Acroniju želijo v okviru projekta Creators izdelati uporabno in komercialno vzdržno storitveno platformo, ki bi pomagala pri načrtovanju, zagonu in vodenju prihodnjih lokalnih energetskih skupnosti. "Takšne skupnosti bodo namreč vse bolj pomembne za delovanje energetsko intenzivne industrije v urbanem okolju," pravi vodja energetike v skupini Sij Samo Lečnik.

Za uresničitev napovedanih ciljev so si zadali predvsem tri projekte. To so izkoriščanje odvečne toplote za ogrevanje mesta, postavitev do petmegavatne sončne elektrarne in postavitev vodikarne. Med proizvodnim procesom v Sij Acroniju namreč nastaja veliko odvečne toplote, zato želijo urediti odvajanje dela odvečne toplote v sistem daljinskega ogrevanja Jesenic.

Proučujejo primernost streh Acronijevih obratov za postavitev trimegavatne sončne elektrarne z možnostjo nadgradnje. Razmišljajo pa tudi o ponovni vzpostavitvi vodikarne s priključno močjo en megavat. Pred leti so namreč v Acroniju vodik za potrebe tehnoloških procesov že proizvajali v lastni vodikarni, sedaj pa ga v plinasti obliki kupujejo na trgu.

Kot pravi Boris Sučić iz Centra za energetsko učinkovitost na IJS, želijo povezati doslej nepovezane energetske sektorje elektrike, toplote in plina. "Povezati jih nameravamo na ravni ponudbe, povpraševanja in skladiščenja. Energetske vire želimo optimalno izkoristiti in tako vsem deležnikom zagotoviti pozitivne učinke," pojasnjuje.

V skupini Sij za realizacijo ključnih projektov pričakujejo tudi aktivno podporo državnih inštitucij, in sicer v obliki ciljnih spodbud. Kot poudarja Lečnik, so cilji trajnostnega razvoja opredeljeni na državni ravni, a se večji del implementacije dogaja na lokalni ravni, zato lokalni akterji potrebujejo konkretne spodbude in dovolj manevrskega prostora za učinkovito izvajanje trajnostnih razvojnih politik ter ustvarjanje novih delovnih mest.