Podjetja 14.9.2020 12:13

Tuje neposredne naložbe v Sloveniji lani višje za pet odstotkov

Ljubljana, 14. septembra - Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so konec lanskega leta znašale 16 milijard evrov in so se v primerjavi z letom prej povečale za 4,9 odstotka. Slovenske neposredne naložbe v tujino pa so se povečale za 8,7 odstotka na 6,6 milijarde evrov, v najnovejši publikaciji navaja Banka Slovenije.

Ljubljana.
Denar, evrski bankovci.
Foto: Bor Slana/STA
Arhiv STA

K povečanju tujih neposrednih naložb v Sloveniji so lani največ prispevale transakcije vplačil lastniškega kapitala in reinvestiranih dobičkov, medtem ko se je neto dolg do tujih lastnikov znižal.

Največ pritokov lastniškega kapitala je bilo v obliki prevzemov in združitev, in sicer 70 odstotkov, ter dokapitalizacij, 16 odstotkov, in naložb od začetka v višini 10 odstotkov. Med transakcijami v letu 2019 so izstopali večji prevzemi družb v predelovalni ter finančni in zavarovalniški dejavnosti.

Največja tuja vlagateljica v Slovenijo je bila konec lanskega leta Avstrija. Njen delež je znašal 24,7 odstotka vseh naložb. Ta država je vlagala predvsem v predelovalno dejavnost ter dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil.

Sledili so sledili Luksemburg (13 odstotkov) z glavnino naložb v finančno in zavarovalniško dejavnost, Švica (11,4 odstotka) z naložbami v predelovalno dejavnost, Nemčija (8,5 odstotka) z naložbami v predelovalno dejavnost in dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ter Italija (7,9 odstotka) z glavnino naložb v finančno in zavarovalniško dejavnost.

Tuji investitorji so lani vknjižili največje dobičke doslej. Teh je bilo skupaj za 1,4 milijarde evrov. Bili so podlaga rekordnim izplačilom dividend v višini 0,9 milijarde evrov.

Slovenske neposredne naložbe v tujino pa so se lani v primerjavi s predlani povečale za 8,7 odstotka. K temu so največ prispevala vplačila lastniškega kapitala in reinvestiranih dobičkov (0,3 milijarde evrov) ter pozitivne ostale spremembe.

V vseh neposrednih naložbah v tujini je lastniški kapital predstavljal 78,2 odstotka, in sicer v gospodarskih družbah 71,5 odstotka, v nepremičninah pa 28,5 odstotka. Delež dolžniških instrumentov v celotni strukturi neposrednih naložb je konec 2019 predstavljal 21,8 odstotka oz. 1,4 milijarde evrov ali za sedem odstotkov več kot predlani.

Slovenski vlagatelji so imeli največ neposrednih naložb na Hrvaškem (34,5 odstotka), kjer so prevladovale naložbe v obliki nepremičnin slovenskih gospodinjstev ter investicije v podjetja iz dejavnosti trgovine, vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Sledile so naložbe v Srbiji (14 odstotkov), kjer so prevladovale naložbe v podjetja iz predelovanih dejavnosti, v Bosni in Hercegovini (8,1 odstotka) s prevladujočimi investicijami v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, v Ruski federaciji (6,8 odstotka) z naložbami v podjetja iz predelovalnih dejavnosti ter v Severni Makedoniji (6,3 odstotka) z naložbami v podjetja iz finančnih in zavarovalniških dejavnosti.

Lani so gospodarske družbe v tujini s slovenskimi lastniki izkazale najvišji dobiček doslej v višini 0,3 milijarde evrov. Ta je bil za dobre tri četrtine višji kot v predhodnem letu. Izplačani dobički pa so se povečali za 4,2 odstotka.