Podjetja 11.9.2020 15:32

Do bolj zelenega javnega naročanja s pomočjo dveh brošur

Ljubljana, 11. septembra - Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj s partnerji pripravilo dve brošuri, ki bosta javnim naročnikom in tudi ponudnikom v pomoč pri javnem naročanju okoljsko manj obremenjujočih izdelkov. Prva ima naslov Okoljsko označevanje, druga pa Kemikalije.

Brošura Okoljsko označevanje med drugim predstavlja tipe okoljskih znakov za izdelke in storitve. Kot je zapisano v njej, so z vidika zelenih javnih naročil najpomembnejši tisti znaki, ki temeljijo na objektivnih in preglednih merilih, podeljuje pa jih neodvisna tretja oseba.

Znak za okolje lahko naročnik zahteva v tehničnih specifikacijah, merilih za oddajo javnega naročila ali pogojih za izvedbo javnega naročila. Pomembno pa je, da naročnik sprejme tudi druge znake z enakovrednimi zahtevami, je podčrtano v brošuri.

V brošuri Kemikalije se je mogoče seznaniti z zakonodajnim okvirom na tem področju, nasveti potrošnikom in pregledom kemikalij, ki se uporabljajo za posamezne vrste izdelkov.

Kemikalije so v samem jedru naših materialov, izdelkov in proizvodnih sistemov, zato bi moralo biti ravnanje z njimi pomembna prvina pri vzpostavitvi trajnostnega razvoja, so sporočili z ministrstva. Potrošnikom svetujejo previdnost pri izbiri izdelkov, razmislek o potrebnosti nakupa ter izogibanje izdelkom, ki vsebujejo PVC.

Na okoljskem ministrstvu so brošuri pripravili v okviru evropskega integralnega projekta Care4climate, katerega cilj je spodbujanje izvajanja ukrepov, s katerimi bo Slovenija dosegla cilje glede zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov.