Podjetja 11.9.2020 11:41

V Kobaridu nova razdelilno-transformatorska postaja

Kobarid, 11. septembra - Družbi Sodo in Elektro Primorska sta ta teden v uporabo predali novo razdelilno transformatorsko postajo Kobarid. Ta bo omogočila večjo zanesljivost napajanja z električno energijo v regiji, zaradi sprostitev kapacitet pa bo možna priključitev novih odjemalcev in nadaljnji razvoj obstoječih, so sporočili iz družbe Sodo.

Znižale se bodo tudi končne izgube v omrežju, saj nova postaja nadomešča staro napajalno točko za distribucijsko omrežje na srednje napetostnem nivoju, so dodali.

Družbi Sodo in Elektro Primorska sta pred tremi leti začeli sodelovanje za zagotovitev razvoja industrije in turizma Zgornjega Posočja, Sodo pa je letos dokončal postajo v Kobaridu. Gre za največjo in najzahtevnejšo naložbo družbe v zadnjih treh letih, v vrednosti 4,5 milijona evrov.

Z novo pridobitvijo se povečujejo kapacitete distribucijskega omrežja, boljša bo tudi neprekinjenost napajanja, so prepričani v Sodu. Elektro Primorska je ob tem že začela tudi postopke, na podlagi katerih bo na relaciji Kobarid-Bovec predvidoma do leta 2023 zgradila 20-kilovatni kablovod, ki bo Zgornjemu Posočju omogočil kakovostnejše napajanje z električno energijo.

"Z zaključkom gradnje postaje se nadaljuje izgradnja kabelskega omrežja do Bovca, zato pričakujemo razumevanje okolja pri umeščanju omenjenega kablovoda v prostor, s čimer bo končana zaključena celota obnove napajanja in omrežja na tem področju," je v sredo ob uradnemu odprtju dejal direktor družbe Sodo Stanislav Vojsk.

Predsednik uprave Elektro Primorska Uroš Blažica pa je poudaril, da je modernizacija distribucijskega omrežja potreben pogoj za prehod v brezogljično družbo, vendar pa je izgradnja in umeščanje elektroenergetskih objektov v prostor vedno bolj zahtevno in od vseh terja posebno pozornost.

Novi objekt je v uporabo slavnostno predal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Kot je dejal ob tem, je nova razdelilna postaja pomembna za preprečevanje škode v gospodarstvu, ki je doslej nastajala zaradi prešibkega omrežja.

"Upravičena so pričakovanja, da se bo z izvedeno naložbo omogočil nadaljnji razvoj gospodarstva in turizma v Zgornjem Posočju, za kar se je potrebno zahvaliti tudi pomembnemu sodelovanju med družbama Sodo in Elektro Primorska," je dodal.