Mediji 30.7.2020 17:05

TV Koper-Capodistria in Radio Koper bosta predstavljala pomen varovanja okolja in kohezijsko politiko

Koper, 30. julija - Regionalni program Televizija Koper-Capodistria in Radio Koper bo v okviru evropskega projekta Zelena so-vizija od oktobra pripravljal informativne vsebine o pomenu zaščite okolja v evropskih regijah. V svojo družbo bodo vabili zanimive goste, v informativni kampanji pa predstavili prispevek in vlogo evropske kohezijske politike.

Enoletni projekt, v katerem sodeluje še kulturno izobraževalno društvo PiNA, po besedah odgovorne urednice TV Koper-Capodistria Mojce Petrič Bužan daje svoj kamenček v mozaik oblikovanja prihodnosti za evropske regije, so sporočili z Radiotelevizije Slovenija (RTVS).

"Zaščita okolja in zelena rast sta med ključnimi elementi naše prihodnosti in prav je, da jim tudi v kohezijski regiji Zahodna Slovenija skozi vsebine v medijih in z dogajanjem na terenu damo ustrezno podporo, še bolj pa, da o njihovem pomenu ozaveščamo javnost," meni Petrič Bužanova.

V sklopu projekta bodo pripravljali številne oddaje in prispevke o okoljskih izzivih in kohezijski politiki. Gostili bodo posameznike in skupine, ki so s pomočjo kohezijskih sredstev izboljšali okolje, poslovanje in izobrazbo. V okviru informativne kampanje pa bodo s kratkimi informativnimi radijskimi in televizijskimi oglasi posredovali ključne informacije o kohezijski politiki.

Organizirali bodo delavnice in strokovne posvete, s katerimi bodo v iskanje rešitev za določen okoljski izziv vključili zainteresirano javnost vseh starosti. S privlačnimi natečaji in spletnimi kvizi pa bodo k sodelovanju povabili tudi osnovnošolce, srednješolce in študente.

Poleg ozaveščanja javnosti o pomenu evropske kohezijske politike želijo s projektom povečati vključevanje civilne družbe v oblikovanje prioritet za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, in sicer na področju Okolju prijaznejša, brezogljična Evropa 2021-2027. V projekt so vključili tudi predstavnike civilne družbe, saj je treba po njihovi oceni sodelovanje med javnim medijskim servisom in civilno družbo krepiti še zlasti, ko gre za načrtovanje kohezijske politike.

V okviru projekta bodo pripravili seznam prioritet, ki ga bodo predstavili odločevalcem v Sloveniji in tujini.

Sodelujoči v projektu menijo, da se premalo razpravlja o kohezijski politiki, ki je glavna naložbena politika EU, ki podpira ukrepe za ustvarjanje delovnih mest, trajnostni razvoj in gospodarsko rast, večji del sredstev pa namenja podpovprečno razvitim evropskim državam in regijam.

Projekt je na razpisu Evropske komisije dobil skoraj 200.000 evrov podpore.