Podjetja 28.7.2020 14:12

Podjetjem sofinanciranje promocije na tujih trgih

Ljubljana, 28. julija - Javna agencija Spirit je danes objavila javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Mikro, malo ali srednje veliko podjetje lahko pridobi do 9999 evrov, vlogo lahko odda do porabe sredstev, skrajni rok je 15. september. Na voljo je skupno 800.000 evrov.

Kot so sporočili iz Spirita, sofinancirajo stroške, ki podjetjem nastanejo zaradi najema zunanjih izvajalcev za vzpostavitev prodaje prek globalnih mednarodnih platform za spletno prodajo (npr. za Amazon, Wayfair ...), izdelavo video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov oz. storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku ter izdelavo digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca (npr. oprema prostora, sestava naprave) v vsaj enem tujem jeziku.

Poleg tega sofinancirajo stroške za uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov oz. storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih showroomov oz. podjetniških imenikov z virtualnimi oz. digitalnimi vsebinami (Europages, VirtualExpo), za optimizacijo spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, izdelavo predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih ter za generiranje tujih leadov, tj. visoko kakovostnih kontaktov potencialnih tujih kupcev in poslovnih partnerjev, prek udeležbe na virtualnem mednarodnem dogodku.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Podjetje lahko v vlogi za sofinanciranje navede eno ali več omenjenih aktivnosti, pri tem pa mora upoštevati omejitve pri sofinanciranju tako posamezne kot tudi vseh aktivnosti skupaj. Sofinanciranje znaša od najmanj 3000 do največ 9999 evrov.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev, skrajni rok za oddajo vlog je 15. september. Podjetja se lahko prijavijo elektronsko prek spletne strani Spirita.

Kot so pojasnili v agenciji, je javni poziv ukrep, namenjen blaženju posledic pandemije covida-19 in je bil pripravljen kot odziv na zaznane težave pri poslovanju mikro, malih in srednje velikih podjetij. Skupno 800.000 evrov bodo zagotovili s sredstvi državnega proračuna in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.