Ljubljana, 26. maja - Urad za mladino je z mariborsko filozofsko fakulteto podpisal pogodbo o izvedbi raziskave Mladina 2020. Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, jo bo ta izvedla v partnerstvu z ljubljansko fakulteto za družbene vede in jo zaključila predvidoma februarja prihodnje leto. Raziskava zajema mlade v Sloveniji med 15. in 29. letom.

Osnovni namen raziskave je izdelava profila mladih v Sloveniji po tematskih sklopih, med drugim pa bo namenjena področjem demografije, omrežjem socialnih opor in medgeneracijskega sodelovanja ter izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, zaposlovanja in podjetništva.

Raziskava bo obravnavala tudi področja bivanjskih in stanovanjskih razmer, bivanjskega okolja, zdravja in dobrega počutja, socialnega kapitala in socialne vključenosti, trajnostnega načina družbenega delovanja, zajela pa bo še stališča glede migracij, begunstva, radikalizacije mladih, družine, spolnih identitet, etničnih in drugih manjšin ter sovražnega govora.

Kot so še sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, bo metodologija sestavljena iz kvantitativnega in kvalitativnega metodološkega dela. Kvantitativni del bo predstavljal anketni vprašalnik na reprezentativnem vzorcu mladih v Sloveniji, kvalitativni pa 20 biografskih intervjujev s karakterističnimi predstavniki mladih, ki niso zajeti v vzorcu.

Z raziskavo urad nadaljuje raziskovalno aktivnost na področju mladine, s katero so se ukvarjali že v sklopu podobnih raziskav pred desetimi in dvajsetimi leti. Obe predhodni raziskavi bosta omogočili znanstveni vpogled v spremembe slovenske mladine v daljšem časovnem obdobju.

Po besedah direktorja urada za mladino Tina Kampla bodo po desetih letih ponovno dobili poglobljeno raziskavo o mladini, ki je izjemnega pomena za razumevanje današnje mladine, njihovega specifičnega položaja in soočanja z njihovimi težavami.

"Analiza bo predstavljala tudi osnovo za odločevalce pri sprejemanju prepotrebnih in nujnih ukrepov, ki bodo mladim izboljšali njihov položaj na vseh področjih življenja. Novo desetletje prinaša nove izzive, in pravilno je, da se z njimi soočimo na podlagi znanstveno dokazljivih argumentov," je ob podpisu pogodbe z izvajalci po navedbah ministrstva še dejal Kampl.