#družba 22.5.2020 16:07

Za nekatere razpise veljajo novi roki

Ljubljana, 22. maja - Za razpise za podelitev priznanja RS za poslovno odličnost, za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije in za mikrokredite na problemskih območjih veljajo novi roki. Ti so bili objavljeni v današnjem uradnem listu in podaljšani zaradi epidemije novega koronavirusa.

Spreminjajo se roki, postavljeni v razpisu za mikrokredite na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v državi, ki je bil objavljen 27. decembra lani. Ti se nanašajo na letnice predloženih podlag za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote.

Nov rok za peto odpiranje vlog pri javnem razpisu za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022, ki ga je objavilo ministrstvo za infrastrukturo, je 26. junij. Vloge, ki bodo prispele, bodo obravnavane v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem, drugem, tretjem in četrtem odpiranju, o čemer bo ministrstvo obveščalo.

Nov rok za oddajo vlog na razpis za podelitev državnega priznanja za poslovno odličnost za letos, je 29. junij. Odpiranje vlog bo 30. junija ob 13. uri v prostorih Spirita Slovenija. Ostala določila javnega razpisa so ostala nespremenjena.