Podjetja 26.3.2020 11:53

Zavarovalna skupina Sava z dobrim izhodiščem za boj proti posledicam koronavirusa

Ljubljana, 26. marca - Zavarovalna skupina Sava je lani s 50,2 milijona evrov dosegla najvišji čisti dobiček v zgodovini. "Dober položaj daje skupini dobro izhodišče, da odgovori na izzive, ki jih prinaša koronavirus," so prepričani v Zavarovalni skupini Sava in druži Sava Re.

"Razvoj poslovanja skupine, njen močan solventnostni položaj, dodatno okrepljen z izdajo podrejenega dolga v višini 75 milijonov evrov v letu 2019, daje skupini dobro izhodišče, da odgovori na izzive, ki jih letos prinaša koronavirus," so ob objavi revidiranega letnega poročila za lani zapisali v skupini.

V njem je vodstvo ocenilo, da se bodo posledice epidemije koronavirusa odrazile na njihovem poslovanju. Zmanjšala bi se lahko vrednost naložbenega portfelja, povečale bi se lahko škode v odseku življenjskih zavarovanj zaradi negativnega vpliva predvsem na zavarovalna tveganja pri vseživljenjskih produktih zaradi povečane obolevnosti in smrtnosti.

Nadalje so menili, da bi se lahko zmanjšale premije od novosklenjenih življenjskih zavarovanj zaradi omejitve osebnih stikov zavarovalnih agentov in zaprtja poslovalnic. Zato bi se lahko zmanjšale tudi premoženjske premije. Povečale bi se škode iz naslova zavarovanj v zvezi s turistično panogo iz naslova turističnih zavarovanj z asistenco v tujini in zavarovanji obratovalnih zastojev.

"Med zavarovalnimi vrstami, kjer skupina pričakuje relativno največje zmanjšanje zbrane premije, so turistična zavarovanja zaradi odpovedi potovanj, poslovna premoženjska zavarovanja zaradi upada gospodarske aktivnosti in avtomobilska zavarovanja, kjer je pričakovan tako zamik pri obnovi zavarovanj kot zmanjšanje zbrane premije v segmentih rent a car, tovorna vozila in osebna vozila, kjer bo na podlagi ocen zaradi zmanjšanja splošne potrošnje prišlo tudi do upada prodaje novih vozil," so poudarili.

V poročilu so razdelali več scenarijev vpliva koronavirusa na posamezne segmente poslovanja. A na splošno so ocenili, da bo učinek epidemije koronavirusa na dobiček manjši, kot je bil predviden v okviru scenarija ponovitve finančne krize iz let 2008 in 2009.

"To lahko pojasnimo s pričakovanji, da bo okrevanje po epidemiji hitrejše, kot je bilo po finančni krizi. Za razliko od takrat, ko se je gospodarska rast upočasnila zaradi strukturnih dejavnikov, se bo tokrat upočasnila zaradi sicer resnega, vendar po ocenah relativno kratkotrajnega (manj kot enoletnega) zunanjega dejavnika," so zapisali.

Pred izbruhom koronavirusa so v zavarovalniški skupini ocenjevali, da bo letos čisti dobiček v primerjavi z lanskim nižji za približno 10 odstotkov, medtem ko naj bi se poslovni prihodki, ki so lani dosegli 584,9 milijona evrov, povečali za nekaj več kot štiri odstotke.

Predvidevali so tudi, da bi bilančni dobiček za lani v višini 34,71 milijona evrov razdelili tako, da bi za dividende namenili 16,27 milijona evrov ali 1,05 evra bruto na delnico. Preostali del v višini 18,44 milijona evrov pa se ne uporabi.