Turizem 8.3.2020 9:47

Z ureditvijo plaže v Fiesi do revitalizacije območja

Piran, 8. marca - Okolje Piran kot upravljavec plaže v Fiesi načrtuje celovito ureditev skoraj 10.000 kvadratnih metrov velikega območja. Pri tem želijo revitalizirati Fieso ob ohranitvi naravnih danosti območja. Prednostno se bodo lotili ureditve plažnega pasu, poleg nove, širše promenade pa bodo poskrbeli tudi za novo urbano opremo.

Piran.
Projekt ureditve plaže v Fiesi.
Foto: Okolje Piran

Piran.
Projekt ureditve plaže v Fiesi.
Foto: Okolje Piran

Piran.
Projekt ureditve plaže v Fiesi.
Foto: Okolje Piran

Gre pravzaprav za star projekt, ki pa je obstal, so za STA pojasnili v Okolju Piran. Leta 2009 je štiričlanska komisija v iskanju idejne zasnove ureditve območja med obalo in jezerom v Fiesi izmed treh arhitekturnih birojev izbrala projekt Pia Studia, saj je ta najbolj ohranjal značaj zelenega območja.

Plaža je bila nato oddana v najem za dobo desetih let, zaradi česar je projekt kot rečeno obstal, v javnem podjetju pa si zdaj po preteku pogodbe prizadevajo, da bi 9400 kvadratnih metrov veliko območje celovito uredili na podlagi omenjene idejne zasnove, prilagojene novim potrebam.

"Naš cilj je ne le nadgradnja ponudbe, temveč revitalizacija Fiese na način, da ohranimo in dodatno izpostavimo naravne danosti tega območja," so poudarili v Okolju. Pri tem jih, kot pravijo, podpira tudi vodja območne enote zavoda za varstvo narave Robert Turk.

Prednostno se želijo lotiti ureditve plažnega pasu. Tako bo obstoječo priobalno pešpot nadomestila širša promenada, ki bo odpornejša na škodljivo delovanje morskih valov in nanose kamenja, obenem pa bo služila tudi kot intervencijska pot za vzdrževanje sprehajališča med Piranom in Fieso. Predel travnate površine, s katere morje izpira zemljo in onemogoča ponovno zatravitev, bo zamenjal pas brušenega teraca in nasutega rečnega prodca, omejenega z linijo klopi in brežino, na kateri bodo umeščene površine za ležanje.

Sledila bo še prenova objektov, igrišč, pešpoti in sprehajališča ob jezeru, kamor bosta postavljeni tudi dve opazovalnici. Funkcionalnost in estetski videz pa bodo izboljšali tudi z novo urbano opremo, pitniki ter zasaditvijo ustreznega sredozemskega rastlinja.

Projektantska ocena ureditve območja znaša 520.000 evrov. Izdelana bo predinvesticijska dokumentacija, v kateri bodo analizirali variante možnega financiranja in zagotavljanja virov, na podlagi teh analiz pa bo padla odločitev o tem, kdaj in kako bodo pristopili k izvedbi projekta. Terminski plan ureditve, ki se je bodo lotili bodisi v celoti ali fazno, pa je odvisen od virov sredstev oz. dejavnikov, navedenih v predhodnem odgovoru, so priznali v Okolju Piran.

Glede skrbi nekaterih domačinov o primernosti načrtov s tem območjem v javnem podjetju odgovarjajo, da bodo skupaj z arhitekturnim birojem Pia Studio projekt predstavili občinskim svetnikom še v tem mesecu.