Podjetja 13.2.2020 14:14

Steklarna Hrastnik z obsežno investicijo v donosen embalažni program

Hrastnik, 13. februarja - Steklarna Hrastnik, ki je lani na račun uspešnega poslovanja na področju embalažnega programa okrepila poslovanje, bo letos izdatno investirala v ta najbolj donosen program. Za razširitev in posodobitev proizvodnje bo namenila 29,5 milijona evrov, kar je petkrat toliko, kot so znašale naložbe v proizvodnjo v zadnjih treh letih skupaj.

Hrastnik.
Upravna stavba Steklarne Hrastnik.
Foto: Gregor Mlakar/STA
Arhiv STA

Steklarna Hrastnik je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila 67,5 milijona evrov skupnih prihodkov, kar je pet odstotkov več kot leto prej. Čisti dobiček se je povzpel na 9,8 milijona evrov, potem ko je leta 2018 znašal 7,8 milijona evrov.

Kot je danes v pogovoru z novinarji povedal generalni direktor steklarne Peter Čas, družba krepi svoj položaj med najzahtevnejšimi kupci embalažnega stekla. V tem programu so se tako lani prihodki od prodaje zvišali za 23 odstotkov glede na leto 2018.

Steklarna bo v razširitev in posodobitev proizvodnje najbolj donosnega programa letos investirala 29,5 milijona evrov, naložba pa je po Časovih besedah petkrat višja od naložb v proizvodnjo v zadnjih treh letih. Okoli 85 odstotkov za letos predvidenega zneska bo namenjeno remontu steklarske peči z najsodobnejšo kisikovo tehnologijo, nakupu ustreznih strojev in postavitvi novega obrata za dekor.

Na področju embalažnega programa bodo tako proizvodne zmogljivosti glede na leto 2019 okrepili za 48 odstotkov in bodo po zaključku naložbe znašale 285 ton na dan.

Vzporedno pa na področju optimizacije procesov v vseh podpornih oddelkih poteka tudi več projektov s ciljem integrirane povezave med različnimi oddelki, ob sočasno izvedeni optimizaciji procesov. Hkrati poteka tudi projekt povezave več vzporednih procesov v proizvodnji, kar je podlaga za izkoriščanje prednosti, ki jih prinaša umetna inteligenca, je navedel Čas.

V praksi to pomeni možnost spremljanja različnih parametrov poslovanja v realnem času, kar bo omogočilo optimalnejšo razporeditev virov, surovin in zaposlenih ter podalo odgovore, kateri parametri so ključni za uspešnost določenega izdelka.

S prehodom v industrijo 4.0 se tako povečujejo proizvodne zmogljivosti, natančnost in učinkovitost proizvodnje, krajšajo odzivni časi, izboljšujejo delovni pogoji in znižujejo vplivi na okolje, je naštel Čas.

Poudaril je tudi, da so pridobili certifikat ravnanja z okoljem ISO 14001. Z investiranjem v inovativne rešitve, povezane z izrabo odpadne toplote, nadomeščanjem fosilnih goriv z okolju prijaznejšimi energenti, višanjem izkoriščenosti talilnih peči in drugimi rešitvami je tako steklarna v primerjavi z letom 2017 lani za 10 odstotkov znižala porabo energije na tono staljenega stekla, za šest odstotkov emisije ogljikovega dioksida ter za 40 odstotkov dušikovega oksida na tono staljenega stekla, porabila pa za 50 odstotkov manj vode.

Po Časovih besedah načrtujejo tudi postavitev kisarne, ki bo omogočala pripravo kisika na kraju samem, s čimer se bodo izognili transportu oz. dovozu s tovornjaki, ki zdaj poteka dvakrat dnevno. V načrtu je tudi proizvodnja brezogljičnega energenta - vodika.

Dejal je, da po svetu odpirajo prodajne pisarne in na ta način poglabljajo odnose s strateškimi kupci. Lani so tako vzpostavili sodelovanje s prodajnima predstavništvoma na trgu Francije in ZDA. Letos pa načrtujejo širitev še na trgu Velike Britanije.

Glede plač je pojasnil, da so se lani lotili prenove plačnega sistema. Z januarjem lani so tako dvignili plače številnim zaposlenim. Strošek dela na zaposlenega je bil v letu 2019 višji za 12 odstotkov v primerjavi z letom prej. Skupen dvig stroška dela na zaposlenega v zadnjih dveh letih pa je bil 26-odstoten.