SID banka partner EU na področju instrumenta za povezovanje Evrope

Ljubljana, 9. januarja - SID banka je z EU podpisala administrativni sporazum o kombiniranem financiranju na področju Instrumenta za povezovanje Evrope v prometnem sektorju, so sporočili iz banke. Potencialne investitorje na področju mobilnosti pozivajo, naj pri njih preverijo možnosti financiranja svojih projektov in pridobitve povratnih sredstev.

S sporazumom je SID banka postala izvajalski partner Evropske komisije pri izvajanju omenjenega instrumenta v okviru razpisa IPE 2019 Blending, ki je bil objavljen 15. novembra lani. Objavljeni razpis predstavlja nov pristop k spodbujanju sodelovanja med vlagatelji zasebnega sektorja ter finančnimi institucijami v projektih, ki prispevajo k okoljski trajnosti in učinkovitosti prometnega sektorja v Evropi, so pojasnili v SID banki.

Cilj je zagotoviti kombinirano financiranje (t. i. blending) nepovratnih sredstev iz proračuna Evropske unije s povratnim viri financiranja. Nov sistem podpore EU za izvedbo projektov bo predvidoma prevladujoč v okviru naslednje finančne perspektive in tudi spodbuja prehod iz nepovratnih v povratne vire financiranja.

V tem procesu imajo ključno vlogo izvajalski partnerji, na katere Evropska komisija prenese del pooblastil v izvajalskem procesu; to so Evropska investicijska banka in nacionalne razvojne banke. Med njimi je izvajalski partner za Slovenijo SID banka, ki bo pregledala prijavljene projekte in presodila njihovo skladnost in upravičenost, zagotovila ustrezno financiranje ter projekte predložila v končno odobritev Evropski komisiji, so še pojasnili.