Turizem 21.12.2019 9:54

Investitor bi grad Podvin preuredil v butični hotel in dogradil apartmaje

Radovljica, 21. decembra - Radovljiška občina je pred dnevi pripravila javni posvet o morebitnih spremembah prostorskega reda občine na območju gradu Podvin. Slovenska podružnica podjetja Elements Capital Partners želi namreč propadajoči grad spremeniti v butični hotel in hkrati zgraditi še 60 do 70 apartmajev, ki pa jih aktualni prostorski akt ne dovoljuje.

Mošnje.
Grad Podvin.
Foto: Tinkara Zupan/STA
Arhiv STA

Slovenska podružnica Elements Capital Partners je opuščeni grad kupila od Zavarovalnice Triglav z odložnim pogojem, da bo za svoj projekt ureditve kompleksa lahko pridobila ustrezna dovoljenja. Pri tem je najprej potrebna sprememba prostorskih aktov, saj investicijska namera ni skladna z obstoječimi akti, ki omogočajo prenovo gradu, ne pa gradnje novih objektov.

Investitor, ki ga zastopa Saša Remec, namerava grad preurediti v butični hotel z 10 do 15 sobami. V sklopu posestva pa želi zgraditi dodatne objekte, v katerih bi bilo od 60 do 70 turističnih apartmajev. Zgradil bi tudi podzemno parkirno garažo s prostori za spremljevalne programe, med katerimi naj bi bil manjši center dobrega počutja. Na posestvu namerava urediti tudi parkovne in rekreativne površine.

Podjetje Protim Ržišnik Perc je kot pripravljalec izhodišč za pripravo sprememb prostorskega reda zapisalo, da so trenutni prostorski akti in posledično dopustna zmogljivost območja eden izmed glavnih razlogov, da se v obstoječih objektih na lokaciji ni razvila in obdržala nobena dejavnost. Prav ureditev dodatnih nastanitvenih površin in spremljajočih programov pa bi po njihovem mnenju omogočila rentabilno poslovanje.

Investitor je tako radovljiški občini podal pobudo, da začne s postopkom priprave sprememb prostorskega reda. Vse posege, ki so predvideni v sklopu ureditve posestva Podvin, pa ima investitor namen izvajati tudi v sodelovanju s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki je že podalo predhodne smernice za pripravo prostorskih načrtov.

Postopek predvidenih sprememb prostorskega reda bi bil lahko predvidoma zaključen leta 2021. Takoj po uveljaviti odloka o spremembah, pa ima investitor namen pristopiti k pripravi projektne dokumentacije ter pridobiti potrebna upravna dovoljenja za večino prostorskih ureditev.

Idejna zasnovo ureditve kompleksa gradu Podvin, ki jo je pripravilo podjetje Sadar+Vuga, in izhodišča za prostorske spremembe so na javnem posvetu minuli torek predstavili tudi okoliškim krajanom. Ti pozdravljajo načrtovano prenovo opuščenega gradu, bojijo pa se, kako obremenjujoči bi bili lahko vplivi namestitve večjega števila turistov na tako majhen kraj. Z izgradnjo apartmajev bi lahko namreč v kompleks namestili od 200 do 300 ljudi.

Do ideje je zadržana tudi direktorica javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Nataša Mikelj, ki je opozorila, da bi radi destinacijo trajnostno razvijali na dolgi rok, zato si ne želijo masovnega turizma, temveč majhne butične namestitvene objekte, kakršen bi bil tudi prenovljeni grad Podvin. "Apartmajskega naselja pa v destinaciji Radovljica ne potrebujemo," je ocenila.

Remec je ob izraženih pomislekih zagotovil, da ne bodo razvijali masovnega turizma in da bo centralni butični hotel z apartmajskimi enotami na visoki ravni, ter da bodo visoke standarde postavili tudi s cenami. Prepričan pa je, da je treba kompleks urediti kot celoto, saj sama obnova gradu, ki bo zelo draga, ne more biti ekonomsko upravičena.

Remec pozna tudi zgodbe, ki so se dogajale v zadnjih letih, ko so se za grad pojavljali papirnati investitorji. Vendar, kot je poudaril, sam vidi kompleks kot priložnost. Zato je k sodelovanju povabil partnerje, s katerimi bi uresničili začrtano zgodbo, ki bi jo tekom postopkov lahko še prilagodili nekaterim zahtevam.

Zavarovalnica Triglav je primernega kupca za propadajoči grad, ki ima bogato zgodovino in velja tudi za rojstni kraj slovenske ustave, iskala dolga leta. Leta 2009 ga je že kupila ljubljanska družba Maxicom in obljubljala obsežno prenovo, po kateri bi grad postal prestižen turistični kompleks. Vendar kupec ni poravnal niti kupnine, zato je zavarovalnica prodajno pogodbo kasneje razdrla.