Ljubljana, 20. decembra - Slovenski projektni konzorcij je zagnal aktivnosti v okviru projekta EU and Youth (EUYOU) oz. EU in mladi. Gre za pilotni projekt, ki bo promoviral pravice mobilnih državljanov EU in poskrbel za njihovo vključitev v lokalne demokratične procese v Sloveniji, so sporočili iz Mladinske mreže MaMa.

EUYOU je pilotni projekt 13 slovenskih organizacij, ki ga financira Evropska komisija. Gre za testiranje pilotnega projekta vključevanja državljanov EU v demokratične procese v državah, v katerih gostujejo. Konzorcij partnerjev je v ta namen pripravil inovativno metodologijo demokratičnega vključevanja, ki sloni na digitalni in terenski kampanji, so zapisali v mreži.

V okviru digitalne kampanje bodo vzpostavili spletno stran s katalogom pravic mobilnih državljanov EU, ki jim jih omogočajo nacionalna zakonodaja, evropski pravni red ter mednarodne konvencije in pogodbe. V sklopu spletne strani bo delovalo tudi brezplačno svetovalno središče, kamor se bodo lahko po nasvet obrnili tako tujci oz. državljani EU, ki prebivajo v Sloveniji, kakor tudi Slovenci, ki se odločajo za krajši ali daljši odhod v tujino.

Delovanje spletnega svetovalnega središča bo podkrepljeno še s kampanjo ozaveščanja na družbenih omrežjih. Terenska kampanja bo zajemala 40 dogodkov za člane ciljne publike v 10 mladinskih centrih iz celotne Slovenije. Gre za štiri tipe dogodkov, ki se bodo odvili v vsakem izmed mladinskih centrov.

Njihov namen je medsebojno spoznavanje, medkulturni dialog, krepitev politične pismenosti in stiki z odločevalci, dogodki pa so namenjeni predvsem slovenski mladini in tujim državljanom EU, ki prebivajo v Sloveniji. V sklopu projekta bo potekalo tudi usposabljanje za mladinske trenerje s področja državljanskih pravic mobilnih državljanov EU in metod vključevanja.

Projekt bo trajal skupno 17 mesecev in se bo zaključil marca 2021, glavnina aktivnosti pa bo potekala med marcem in decembrom 2020. Partnerji projekta si želijo, da bi projekt pripomogel k lajšanju mobilnosti EU državljanov ter krepitvi vključevanja v lokalnih demokratičnih skupnostih.