Za Evropejce največji okoljski izziv podnebne spremembe, za Slovence odpadki

Bruselj, 29. novembra - Večina državljanov v 28 članicah EU, ki je sodelovala v najnovejši javnomnenjski raziskavi Eurobarometer, kot največji okoljski izziv vidi podnebne spremembe. Tak odgovor jih je namreč zbralo 52 odstotkov. V Sloveniji se je medtem pred podnebne spremembe na prvo mesto z 42 odstotku odgovorov uvrstila problematika odpadkov.

Za podnebnimi spremembami se je med največjimi okoljskimi izzivi na ravni celotne EU uvrstilo onesnaženje zraka (35 odstotkov odgovorov), onesnaženje morij (31 odstotkov), krčenje gozdov in naraščajoče količine odpadkov (oboje po 28 odstotkov), so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Med državami, kjer je največji del odgovorov odpadel na podnebne spremembe, je bil delež najvišji v Španiji (67 odstotkov), Veliki Britaniji in na Švedskem (62 odstotkov), najnižji pa v Luksemburgu in na Madžarskem (45 odstotkov) ter na Hrvaškem (38 odstotkov).

V Sloveniji so se medtem na prvo mesto med odgovori uvrstile vse večje količine odpadkov. Problematiko odpadkov je kot največji izziv opredelilo 42 odstotkov slovenskih anketirancev, sledijo podnebne spremembe (37 odstotkov) ter onesnaževanje zraka (36 odstotkov).

Tako kot Slovenci so na vrh okoljskih izzivov odpadke uvrstili tudi Latvijci, Slovaki in Čehi. Litovci, Estonci in Romuni največji izzivi vidijo v krčenju gozdov, Maltežani, Bolgari in Poljaki pa v onesnaženem zraku.

V zadnjem letu so protesti na pobudo mladih mobilizirali milijone ljudi v EU in po svetu. Eurobarometer je tako preverjal tudi, če Evropejci menijo, da so imeli ti protesti neposreden vpliv na politiko na nacionalni in evropski ravni.

59 odstotkov vprašanih je prepričanih, da so imeli protesti neposreden vpliv na politiko na evropski ravni, 58 odstotkov pa, da so vplivali na politiko na nacionalni ravni.

Irci (74 in 70 odstotkov), Švedi (71 in 76 odstotkov) ter Danci (68 in 71 odstotkov) so najbolj prepričani, da bodo protesti pripeljali do političnih ukrepov, najmanj prepričani o tem so Čehi (42 in 37 odstotkov).

V Sloveniji je 50 odstotkov vprašanih menilo, da bodo protesti vplivali na evropsko politiko, 44 odstotkov pa, da se bo zaradi njih bolj zganila domača politika.

Obenem so sodelujoči v raziskavi, ki jo je naročil Evropski parlament, menili, da bi boj proti podnebnim spremembam ter ohranjanje okolja, oceanov in biotske raznovrstnosti morala biti najpomembnejša prednostna naloga edine neposredno voljene ustanove EU.

Na ravni EU je bilo takšnega mnenja 32 odstotkov Evropejcev, tik za okoljsko problematiko pa se je uvrstil bolj proti socialni izključenosti in revščini. Na tretjem mestu sta bila skupaj boj proti brezposelnosti in boj proti terorizmu ter organiziranemu kriminalu. Boj proti podnebnim spremembam in ohranjanje okolja so na prvo mesto parlamentarnih prioritet postavili vprašani v 11 članicah, zlasti na Švedskem (62 odstotkov), Danskem (50 odstotkov) in Nizozemskem (46 odstotkov).

Sodelujoči v raziskavi v Sloveniji so to tematiko uvrstili na tretje mesto (24 odstotkov). Pred njo so umestili boj proti revščini in socialni izključenosti (36 odstotkov) ter boj proti brezposelnosti mladih in prizadevanja za polno zaposlenost v vseh državah EU (32 odstotkov).

Javnomnenjska raziskava Eurobarometer že od leta 1973 meri razpoloženje, mnenja ter pričakovanja evropskih državljanov v zvezi z EU. Podatke za to raziskavo je zbrala tržnoraziskovalna družba Kantar, potekala je med 8. in 22. oktobrom v vseh 28 članicah EU. V njej je v osebnih intervjujih skupno sodelovalo 27.607 anketirancev, starejših od 15 let. V Sloveniji je bilo v raziskavo vključenih 1030 posameznikov.

Celotna javnomnenjska raziskava bo objavljena 10. decembra.