F3ZO 2.10.2019 18:39

Društva in druge nevladne organizacije tudi za starejše pomembno stičišče povezovanja

Ljubljana, 2. oktobra - Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje so danes razpravljali tudi o položaju in izzivih društev ter drugih nevladnih organizacij v Sloveniji. Potrebe različnih generacij so danes drugačne, kot so bile pred nekaj desetletji, kar so po ocenah predstavnikov iz vrste nevladnikov odraža tudi v medgeneracijskih razmerjih. Ta postavljajo tudi nove temelje za oblikovanje sodobnih oblik medsebojnega sodelovanja.

"Vsi skupaj bi si morali prizadevati za razvoj tistih organizacij, ki so obrnjene navzven in ne zadovoljujejo samo interesov lastnega članstva, ampak se odzivajo tudi na potrebe skupnosti," je izpostavil direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije Goran Forbici.

Primer take prakse je Zavod za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki, ki starejšim, predvsem s podeželja, nudi brezplačne prevoze. Starejšim tako omogočijo, da so mobilni, s tem pa jih tudi opogumljajo, da ostajajo aktivni in neodvisni od svojcev, je pojasnil ustanovitelj in direktor zavoda Marko Zevnik. V zavodu zagotovijo vso potrebno infrastrukturo, vključno z vozilom, storitve prevozov pa izvajajo prostovoljci. Med njimi je največ mlajših upokojencev in iskalcev zaposlitve.

Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic pa je poudaril pomen prilagajanja programov in storitev društev potrebam članstva, pa tudi tehnološkemu in medicinskemu razvoju. Ta je na področju invalidnosti v 50 letih obstoja zveze močno napredoval. Med drugim lahko paraplegikom v sodelovanju z drugimi društvi omogočijo potapljanje, v lanskem letu pa so postavili tudi prvi učni čebelnjak na svetu za gibalno ovirane, je še izpostavil Kastelic.