Pred svetovnim dnevom opozorila o nedopustnosti nasilja nad starejšimi

piše Polona Šega

Ljubljana/New York, 14. junija - Nasilje nad starejšimi je nedopustno, pred 15. junijem, svetovnim dnevom ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, opozarjajo zveza društev upokojencev in medicinske sestre, ki se na terenu pogosto srečujejo s posledicami tovrstnega nasilja. Združeni narodi pa pozivajo h globalnemu odzivu na problematiko, ki naj bo večplasten.

Število starejših in življenjska doba se vse bolj povečujeta, poudarja Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus). Ugotavljajo, da je vedno več nasilja, izkoriščanja, zanemarjanja, omejevanja in verbalnih zlorab. Po njihovih besedah so zanemarjanje, omejevanje in verbalna zloraba prav tako nesprejemljive oblike nasilja kot fizično ali ekonomsko nasilje. "Nasilje z vsemi svojimi obrazi je nedopustno," so navedli v izjavi za STA.

Znova je treba vzbuditi spoštovanje do starejših

Politika mora po pozivu Zdusa zagotoviti, da se znova vzbudi spoštovanje do starejših in jim ponudi orodja, ki jim bodo omogočala človeka dostojno, samostojno in neodvisno življenje. Starejši morajo imeti dostop do dela, kulture, bivalnih pogojev in pogojev za gibanje, so izpostavili. Prav tako jim morata biti omogočena izobraževanje in vključenost v družbeno odločanje, menijo.

Nadalje sta po njihovi oceni nujni boljša dostopnost in dosegljivost zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe, ki jo je treba končno sistemsko urediti. Pri tem je treba temeljiti na široko zasnovani solidarnosti med zdravimi in bolnimi ter med premožnejšimi in socialno prikrajšanimi, so navedli.

Zdus se zaveda pomena, ki ga imata za človeka samostojnost in neodvisnost. Zavzema se za to, da starejši ostanejo v domačem okolju čim dlje neodvisni. To dokazuje tudi s socialno varstvenim programom Starejši za starejše, ki ga izvaja 3500 prostovoljcev iz društev upokojencev po vsej Sloveniji. Obiskujejo starejše nad 69 let in jim nudijo ali pa organizirajo pomoč, ki jo potrebujejo.

V programu se srečujejo s številnimi problemi starejših. Tako denimo otroci svojim ostarelim staršem omejujejo pravico do socialnih stikov in jim ne pomagajo pri vsakodnevnih opravilih.

Za prepoznavanje nasilja nad starejšim pripravljena tudi priporočila

V zbornici zdravstvene in babiške nege - zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov prav tako opozarjajo, da je kakršno koli nasilje nad starejšimi nesprejemljivo in nedopustno. Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi, ki deluje pod njihovim okriljem, je kot pomoč pri obravnavi nasilja nad starejšimi letos pripravila priporočila za prepoznavanje in obravnavo nasilja nad starejšo osebo v družini, so sporočili.

Izvajalci zdravstvene nege, ki se s problemom nasilja nad starejšimi srečujejo vsakodnevno, si prizadevajo za reševanje problematike, je pojasnila članica delovne skupine Darinka Klemenc. Eno od področij, kjer je srečevanja s posledicami nasilja nad starejšimi več, je po njenih besedah denimo patronažno varstvo, kjer medicinske sestre neposredno vstopajo v bolnikovo domače okolje. To okolje ni vedno prijazno niti do starejših niti do medicinske sestre, je izpostavila.

K zapuščenosti starejših, njihovi osamljenosti, diskriminaciji, celo k sovraštvu do njih in do neposrednega nasilja nad njimi lahko denimo prispevajo spremembe vrednot v družbi, manj medgeneracijskega povezovanja in še nezaceljene posledice gospodarske krize, so našteli v delovni skupini.

Nasilja nad starejšimi v svetu vse več

O nasilju nad starejšimi, s katerim se soočajo tako v nerazvitih kot v razvitih državah, vemo premalo, opozarjajo Združeni narodi. A po zadnjih statističnih podatkih naj bi bila od šestih starejših oseb približno ena žrtev katere od oblik zlorabe. To je več od prejšnjih ocen, zaradi staranja prebivalstva pa naj bi se razmere v prihodnje še poslabšale, so zapisali na svoji spletni strani.

Glede na zadnje podatke o ekonomskem nasilju pa naj bi v svetu pet do deset odstotkov starejših doživljalo eno od oblik tovrstnega nasilja. Vendar o takšnih zlorabah pogosto sploh ne spregovorijo. Med razlogi za molk sta denimo sram in zadrega, so navedli.

Problematika nasilja nad starejšimi po njihovem pozivu zahteva globalen odziv na različnih področjih. Tako se je treba med drugim osredotočiti na zaščito pravic starejših, so opozorili.

Izpostavili so tudi nujnost okrepitve tako primarnega zdravstva kot socialnega varstva. Obe področji morata imeti po njihovem opozorilu dobra orodja za opredelitev problema in spopadanje z njim, sicer bo ostal podcenjen ali celo spregledan.

Generalna skupščina Združenih narodov je 15. junij razglasila za svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi leta 2011 z namenom, da bi se v svetu slišal glas proti nasilju nad starejšimi.