Odprt je razpis za mlade raziskovalce

Ljubljana, 14. junija - Univerza v Ljubljani objavlja razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2019. Prijaviti se je mogoče do 17. junija do 13. ure preko spletne aplikacije.

Kandidat se lahko prijavi na razpisano mesto pri izbranem mentorju, v okviru znanstvenih ved in na izbranem raziskovalnem področju, ki je navedeno v seznamu mentorjev, ki je del razpisne
dokumentacije. Če bodo po zaključenem izbirnem postopku ostala prosta mesta, bo univerza na svojih spletnih straneh objavila ponovljen razpis z novim seznamom mest.

Prijavijo se lahko tisti, ki bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisani v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študijskega programa in so stari do 28 let.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko kandidati pošljejo na elektronski naslov doktorski.studij@uni-lj.si.