Na Koroškem pilotni projekt za dolgotrajno oskrbo na pol poti in s prvimi rezultati

Ravne na Koroškem, 13. junija - Dvoletni pilotni projekt na področju dolgotrajne oskrbe, ki na Koroškem poteka pod okriljem Koroškega doma starostnikov, je na pol poti in s prvimi rezultati. "Vidim, da se zelo dobro dela, izsledke bomo uporabili v nadaljnjem delu pri dolgotrajni oskrbi," je danes na Ravnah na Koroškem ocenil Janez Praček z ministrstva za zdravje.

Tudi direktor Koroškega doma starostnikov Srečko Mlačnik je na današnji novinarski konferenci ocenil, da 1,7 milijona evrov vreden projekt, v okviru katerega je zaposlitev dobilo 14 oseb, dobro teče.

Med drugim je projekt po njegovih besedah pokazal, da na področju urejanja dolgotrajne oskrbe, kot je zastavljeno v predlogih, manjkajo socialne vsebine. Te tako na Koroškem dodajajo, med drugim izvajajo usposabljanje neformalnih oskrbovalcev, to je tistih, ki doma skrbijo za svojce, prav tako dodajajo vsebine t. i. kreditnih točk.

Ob prijavi pilotnega projekta na razpis ministrstva za zdravje so na Koroškem načrtovali, da bodo opravili oceno upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe po predlaganem zakonu pri 360 zainteresiranih. Doslej so uspeli opravili okoli 200 ocen, je povedala vodja projekta Marjana Kamnik.

Ob tem med drugim ugotavlja, da uporabniki predvsem pričakujejo in potrebujejo izvajanje storitev v domačem okolju, kamor že zdaj spada pomoč na domu, hkrati uporabniki najbolj pričakujejo obiske fizioterapevta, delovnega terapevta in socialnega delavca.

Projekt se izteče junija prihodnje leto, Mlačnik pa je danes opozoril, da se bo po izteku projekta za uporabnike zagotovo pojavila težava ob prehodu iz brezplačne v plačljivo storitev. Tako da pri tem pričakuje sodelovanje občin do takrat, ko naj bi zaživel zakon o dolgotrajni oskrbi.

Rezultati pilotnih projektov - podobna projekta potekata tudi v Celju in Krškem - bodo ministrstvu za zdravje omogočili vpogled v nezadovoljene potrebe uporabnikov dolgotrajne oskrbe. Na podlagi rezultatov bodo oblikovali izhodišča ter predloge rešitev, s katerimi bi upravičenci do storitev prejemali primerljive storitve, ne glede na to, ali živijo v instituciji ali doma.