V Žireh z ŽIRfitom do bolj zdravega življenjskega sloga

Žiri, 13. junija - V Žireh zadnji dve leti vzpostavljajo model zdravstvene obravnave, ki temelji na preventivni dejavnosti in povezuje zdravstvo, šolstvo, lokalno skupnost ter gospodarstvo. V okviru tega bo v soboto potekal tretji ŽIRfit za ugotavljanje telesne zmogljivosti občanov. Projekt že kaže rezultate pri delu v ambulantah in zmanjšanju kroničnih obolenj.

Kot je za STA pojasnil zdravnik družinske medicine Jaka Strel iz ambulante Arcus Medici, je ideja o ŽIRfitu nastala v njihovi ambulanti, kjer že ves čas zelo poudarjajo vpliv telesne zmogljivosti na zdravje. "Razmišljali smo, da bi k zdravstvenim pregledom dodali podatke s področja telesne zmogljivosti. Ker je bil moj oče ustanovitelj športnovzgojnega kartona za otroke, smo se odločili nekaj podobnega narediti tudi za odrasle," je povedal.

SLOfit, poznan tudi pod imenom športnovzgojni karton, že od leta 1986 spremlja telesni fitnes slovenskih učencev in dijakov. Na njegovi podlagi so pred dvema letoma zasnovali tudi testno baterijo ŽIRfit, ki je prilagojena odrasli populaciji. Testiranje je sestavljeno iz vprašalnika o oceni tveganja, fizioloških meritev in 12 osnovnih ter treh izbirnih testov gibalnih sposobnosti, s katerimi merijo moč, gibljivost, koordinacijo gibanja, ravnotežje in aerobno vzdržljivost.

Rezultati so pomembni za vpogled udeležencev v lastno telesno zmogljivosti, predstavlja pa tudi pomemben del preventivne zdravstvene obravnave pri osebnem zdravniku. ŽIRfit testiranje je v zadnjih dveh letih v Žireh opravilo okoli 340 ljudi, skupaj v celotni Sloveniji pa preko 700. To soboto na tretjem ŽIRfitu, na katerem bo sodelovalo okoli 40 strokovnjakov, pričakujejo okoli 180 ljudi, nanj pa lahko občani pridejo tudi brez predhodne najave.

Na ŽIRfit vabijo starejše od 20 let, predvsem pa tudi starejše od 65 let, saj se za območje Žirov kaže nadpovprečno število zlomov kolka in bi radi ocenili tveganja za osteoporozo ter ljudi nagovorili, naj začnejo več delati na ravnotežju in koordinaciji. Tudi sicer testirance na podlagi meritev za izboljšanje življenjskega sloga usmerjajo v različne vadbe, ki potekajo v sodelovanju z društvi in klubi.

ŽIRfit predstavlja stično točko za sodelovanje na področju promocije zdravja. Tako so na njegovi osnovi v Žireh že nastali različni projekti, med njimi tudi Korak do zdravja z Alpino. Zaposleni so deležni dodatne diagnostične obravnave in glede na dejavnike tveganja za zdravje napoteni na različne vadbe. Letos so s kineziologinjo začeli izvajati še aktivne odmore z desetminutnimi vadbami med delom. Projektu pa sta se pridružili tudi podjetji Etiketa in Poclain Hydraulics.

V prihodnje želijo sodelovanje še nadgrajevati, nimajo pa ambicij, da bi takšen model širili tudi na druga območja Slovenije, niti zaenkrat niso bili deležni posebnega zanimanja s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki v Sloveniji vodi politiko promocije zdravja. Kot je izpostavil Strel, imajo v Žireh v zdravstvu na srečo zagotovljene normalne pogoje za delo, zato se lahko posvečajo tudi preventivi.

Ta že kaže prve rezultate, zlasti na področju zmanjšanja števila kroničnih bolezni. Opažajo manj obolenj za visokim krvnim tlakom in manj infarktov, saj po podatkih v zadnjem letu upada število hospitalizacij zaradi srčno-žilnih obolenj. "Z zdravim življenjskim slogom lahko marsikoga obvarujemo pred boleznimi, je pa to tek na dolge proge in otipljivi rezultati se bodo pokazali šele čez nekaj let," je pojasnil Strel. Po njegovih besedah je že sedaj vidna spremenjena dinamika dela v ambulantah, saj se je sodelovanje med zdravniki in bolniki precej izboljšalo.