Podjetja 13.5.2019 17:18

Slovenskim podjetjem prek naložbenega programa na voljo 100 milijonov evrov

Ljubljana, 13. maja - Malim, srednje velikim podjetjem in podjetjem, ki imajo do 3000 zaposlenih za polni delovni čas, a ne sodijo med mala in srednja podjetja, je prek Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP) na voljo 100 milijonov evrov. Z njim želi SID banka med drugim privabiti mednarodne naložbe zasebnega kapitala v Slovenijo.

Nemčija, Frankfurt.
Denar, gotovina, evro, valuta.
Foto: Xinhua/STA
Arhiv Xinhua/STA

Obsežen naložbeni program sta v Ljubljani predstavila SID banka in Evropski investicijski sklad (EIF). Oba sta vanj prispevala po 50 milijonov evrov.

Kot je pojasnil predsednik uprave SID banke Sibil Svilan, so v krizi ugotovili veliko tržno vrzel lastniškega financiranja, zato je SID banka dala prvo pobudo za vzpostavitev slovenskega sklada za lastniško in kvazi lastniško financiranje slovenskih podjetij. Novembra 2017 so podpisali sporazum z EIF za ustanovitev 100 milijonov evrov vrednega Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti s garancijo Evropskega sklada za strateške naložbe (Efsi).

Glavni cilji programa so lastniško financirati slovenska mala in srednje velika podjetja ter mid-cap podjetja oz. podjetja, ki imajo do 3000 zaposlenih za polni delovni čas, hkrati pa ne sodijo med mala in srednja podjetja. Prav tako želijo z njim v Slovenijo privabiti mednarodne naložbe zasebnega kapitala in krepiti lokalne zmogljivosti s podporo uveljavljajočim upravljavcem skladov zasebnega kapitala, ki velik del svojih naložb usmerjajo v slovenska podjetja.

Gabriele Todesca iz Evropskega investicijskega sklada je ob predstavitvi programa izpostavil, da alternativno financiranje v Sloveniji še vedno predstavlja majhen delež finančnih virov, ki so na voljo za rast lokalnih malih in srednje velikih podjetij, kar upočasnjuje slovensko gospodarsko rast. "V EIF smo veseli, da lahko s SEGIP prispevamo k reševanju tega vprašanja," je dodal.

Po postopku zaprtega razpisa s strani EIF sta bila za upravljavce skladov zasebnega kapitala izbrana KF Finance in KD skladi. Tone Pekolj iz sklada KF Finance je med izzivi, s katerimi se soočajo mala in srednja podjetja ter podjetja s srednjo kapitalizacijo, med drugim izpostavil, da prva generacija slovenskih podjetnikov prihaja v leta, ko rešujejo problem nasledstva in so pripravljeni svoja podjetja prodati oz. odpreti vrata drugim investitorjem. Te je po njegovem mnenju treba ozavestiti, da rast, povečanje konkurenčnosti in internacionalizacije podjetij ni vedno mogoče doseči le z zagotavljanjem "tradicionalnega" dolžniškega financiranja.

Predsednik uprave družbe KD Skladi Luka Podlogar pa je poudaril, da so mala in srednje velika podjetja motor slovenskega gospodarstva in znatno prispevajo k rasti gospodarstva, prav zaradi pomanjkanja lastniškega financiranja pa "žal mnoga izmed njih ne dosežejo svojega polnega potenciala".

V SID banki so še izpostavili, da SEGIP ni namenjen podjetjem v začetnih fazah razvoja ali podjetjem v težavah. Med drugim bodo do sredstev upravičene naložbe, ki so usmerjene k utrjevanju ali razvoju dolgoročne prisotnosti podjetja v Sloveniji. Na ta način bo SEGIP podpiral tudi poslovanje in ustvarjanje novih delovnih mest.