Podjetja 14.5.2019 8:30

Stanislaus iz WEF: Slovenija s pomembno vlogo na področju krožnega gospodarstva

pogovarjal se je Matej Luzar

Ljubljana, 14. maja - Slovenija ima na področju krožnega gospodarstva pomembno vlogo, to področje pa ji obeta tudi številne nove priložnosti, je v pogovoru za STA ocenil Mathy Stanislaus, ki velja za enega vodilnih v Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) za program krožnega gospodarstva. Izpostavil je tudi pomen platforme Circular Change, katere konference se bo udeležil.

Kot je dejal Stanislaus, je krožno gospodarstvo na globalno gospodarsko in politično agendo postavila pospešena netrajnostna raba surovin. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je izračunala, da se bo raba surovin do leta 2060 podvojila, pri kovinah pa celo potrojila, če se gospodarstvo ne bo spremenilo, je opozoril.

"Povečevanje rabe surovin ima številne negativne vplive na okolje; med drugim povečuje izpuste toplogrednih plinov in izčrpava vodne vire. Zagotoviti je treba tudi, da surovine ne izvirajo iz konfliktnih območij, kjer jih pridobivajo s kršenjem človekovih pravic," je dejal.

Svetovni gospodarski forum si prizadeva, da bi k vlaganju v rešitve na tem področju privabili zasebne vlagatelje in okrepili javno-zasebna partnerstva. Kot primera je navedel Platformo za pospeševanje krožnega gospodarstva (PACE) in Globalno zavezništvo za baterije (GBA).

Slednje vključuje prizadevanja za pošteno pridobivanje kovin, potrebnih za izdelavo baterij, in trajnostno ravnanje z njimi. Največ poudarka je na akumulatorjih za električne avtomobile, po katerih bo povpraševanje glede na projekcije v prihodnjih letih močno poraslo.

Mnoge evropske države imajo po Stanislausovih besedah izdelane natančne načrte za implementacijo krožnega gospodarstva, ki vključujejo specifične cilje za posamezne sektorje. "Kljub vsemu pa je treba storiti precej več, predvsem na področju politik. Aktivnosti je smiselno tudi učinkovito povezati z obstoječimi strategijami za razogljičenje," je dodal.

Na področju krožnega gospodarstva je veliko priložnosti po Stanislausovem mnenju tudi za Slovenijo. Med ključnimi je navedel spodbujanje podaljševanja življenjske dobe izdelkov, povečanja kakovosti sekundarnih materialov in izboljšanja učinkovitosti dobavnih verig.

"Nedavno poročilo Mednarodnega panela za vire (IRP), ki mu sopredseduje prav slovenski strokovnjak Janez Potočnik, navaja, da bi podaljšanje življenjske dobe izdelkov prek povečevanja vrednosti zmanjšalo porabo surovin za 80 do 99 odstotkov, izpusti toplogrednih plinov pa bi se v nekaterih sektorjih zmanjšali za 79 do 99 odstotkov," je izpostavil.

Dosegljivost ciljev bi po njegovem mnenju med drugim povečali s projekti čezmejnega sodelovanja na področju učinkovitega ravnanja z odpadki in spodbujanjem digitalizacije, da bi lažje izkoristili čim več možnosti. "Verjamem, da bo slovensko predsedovanje EU pomagalo pospešiti prizadevanja na tem področju," je dejal.

Zelo pomembna je po njegovih besedah tudi vloga platforme Circular Change, katere ustanoviteljica in direktorica je Ladeja Godina Košir. Med drugim je izpostavil dejavnost platforme na področju krepitve javno-zasebnih partnerstev za razvoj strategij krožnega gospodarstva v ključnih gospodarskih sektorjih.

"Zelo pomembno je tudi sodelovanje platforme s podobnimi platformami na državni, regionalni in globalni ravni. Tako lahko eden drugega izzovemo k učenju iz uspehov in se spodbudimo k implementaciji krožnega gospodarstva," je poudaril.

Učenje iz slovenskih primerov dobre prakse je tudi eden od razlogov za Stanislausovo udeležbo na konferenci o krožnem gospodarstvu Circular Change, ki jo bo v četrtek in petek gostil Maribor. Kot je še poudaril, je v svoji dosedanji karieri nabral številne izkušnje, ki jih želi deliti s platformo Circular Change in tako prispevati k njenim dosedanjim uspehom.