Začenja se kampanja za promocijo evropskih projektov

Ljubljana, 11. maja - Po Sloveniji se danes začenja kampanja EU projekt, moj projekt za promocijo projektov, ki so zaživeli s pomočjo evropskih sredstev. V tednu do 18. maja se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov, na katerih bodo lahko obiskovalci spoznavali projekte in njihove rezultate.

Kot so sporočili iz vladne službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, smo v Sloveniji s pomočjo teh sredstev v zadnjih 15 letih uresničili več kot 10.000 projektov. Z dogodki v promocijskem tednu partnerji širijo sporočilo, da je vsak projekt, ki se uresniči s pomočjo sredstev EU, naš skupen projekt.

Med 11. in 18. majem se bodo lahko obiskovalci udeležili številnih zanimivih in poučnih delavnic, ogledov ter rekreativnih pohodov, obiskali dneve odprtih vrat slovenskih kmetij in gledališke predstave ter tudi sami preverili svoj igralski talent, preizkušali domače dobrote, pridobili koristne informacije za svojo poslovno pot in se poučili o dobri skrbi za svoje zdravje.

V Sloveniji so zaživeli številni projekti, podprti s sredstvi EU, med njimi tisti za ohranjanje pitne vode, čiščenje odpadne vode, hitrejši zagon malih in srednjih podjetij, naložbe v trajnostno mobilnost ali boljšo rabo energije, skrb za ranljive skupine in boljše e-storitve.

"Sofinancirani projekti imajo dolgoročne učinke na kakovost življenja prebivalk in prebivalcev. Ti niso časovno omejeni, ampak se s časom multiplicirajo. Z vsakim ustvarjenim delovnim mestom, vključitvijo posameznika v programe znanja ali zgrajenim kilometrom ceste, kolesarske poti ali železnice ustvarjamo nove priložnosti za nadaljnji razvoj," so izpostavili v službi za razvoj.