Priložnost za delovno-učno izkušnjo v Nemčiji

Ljubljana, 15. maja - Mladi med 18. in 35. letom, ki iščejo zaposlitev, so brezposelni, se ne izobražujejo in ne usposabljajo ter želijo v tujini pridobiti nova znanja in veščine, imajo priložnost za delovno-učno izkušnjo v Nemčiji. V nacionalno shemo mobilnosti za pridobivanje delovno-učnih izkušenj v tujini se lahko prijavijo do 22. maja.

Začetek aktivnosti za skupino 20 do 24 udeležencev nacionalne sheme mobilnosti je predviden 26. junija.

Prednost pri udeležbi v shemi imajo dolgotrajno brezposelni, ki v zadnjem letu ali več niso bili zaposleni ali niso bili vključeni v formalni sistem izobraževanja, ne glede na to, ali so (bili) prijavljeni v evidenci brezposelnih pri zavodu za zaposlovanje.

Glavni cilj vseh aktivnosti je, da se udeleženci vključijo na trg dela, z namenom krepitve vaših znanj in veščin za izboljšanje zaposlitvenih možnosti.

Kandidati se lahko prijavijo po elektronski pošti: nsm@ess.gov.si.