Mediji 15.4.2019 18:44

Programski svet RTVS preložil razpravo o spremembah statuta zavoda

Ljubljana, 15. aprila - Programski svet RTVS se je na današnji seji odločil, da bo o spremembah statuta zavoda, ki jih je predlagalo vodstvo RTVS, razpravljal na naslednji seji. Statutarne spremembe se nanašajo le na najnujnejše notranje organizacijske zadeve, saj bi po navedbah vodstva obsežnejše spremembe terjale predhodno dopolnitev zakona o RTVS.

Ljubljana.
Generalni direktor RTVS Igor Kadunc.
Foto: Bor Slana/STA
Arhiv STA

Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Igor Kadunc je v gradivu za sejo poudaril, da je zavod v minulih letih, nazadnje leta 2017, ministrstvo za kulturo večkrat argumentirano opozoril na tiste določbe zakona o RTVS, ki bi jih bilo treba dopolniti, preden se zavod loti temeljitejših statutarnih sprememb.

Zakon o RTVS bi po njegovih besedah moral v izhodišču temeljiti na sedmih načelih: načelu avtonomije, novinarske in uredniške neodvisnosti, celovitega in nepristranskega obveščanja, novinarskega delovanja, tehnološke odličnosti, rednega in primernega financiranja ter načelu javnosti poslovanja.

Prav tako se je Kadunc zavzel za jasno zakonsko določitev obsega javne službe in obsega tržnih dejavnosti RTVS. Opozoril je, da ohlapne definicije, ki omogočajo vsakršne interpretacije, ne pripomorejo k dolgoročnemu strateškemu načrtovanju medijske politike javne radiotelevizije.

Pozval je tudi k ureditev rtv-prispevka zgolj z enim zakonom, to je zakonom o RTVS, ter k zakonski ureditvi statusa premoženja RTVS. Po njegovih besedah bi morala biti RTVS lastnica finančnega in stvarnega premoženja, ki ga potrebuje in upravlja pri izvajanju svoje dejavnosti.

Poleg tega je Kadunc opozoril na smiselno vezanost zakona o RTVS na zakon o volilni in referendumski kampanji, ki sili uredništva v situacije, ko morajo nastop pred kamero ali mikrofonom omogočiti vsakomur, ki se šteje za organizatorja kampanje. Takšna ureditev po njegovem mnenju ni primerna.

"Ustrezna zakonska dikcija bi morala uredniku dopuščati vsaj določeno mero uredniške avtonomije ter preprečevati možnosti zlorab nastopov organizatorjev kampanje v kakršne koli druge namene, ki z bližnjim referendumom nimajo povezave," je še zapisal v gradivu.

Programski svet daje soglasje k predlogu sprememb statuta zavoda, končna odločitev pa je v pristojnosti nadzornega sveta. Spremembe, ki jih je tokrat predlagalo vodstvo RTVS, se med drugim nanašajo na definicijo varuha pravic gledalcev in poslušalcev v statutu ter urejajo poimenovanje programskih vsebin.

Je pa programski svet na današnji seji sprejel sklep, s katerim je Kaduncu in nadzornemu svetu predlagal spremembo oz. dopolnitev statuta na način, da bi programski svet dajal soglasje k pravilniku o javnih razpisih RTVS za izdelavo filmov neodvisnih producentov za kinematografsko predvajanje.