Štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020

Ljubljana, 13. aprila - Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020. Štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini so namenjene za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od treh do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 6. 2018 in 30. 6. 2020, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu.

Na razpis se do 15. aprila lahko prijavijo mladi do vključno 29. leta, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, ne glede na status. Prijavitelj mora v času izobraževanja ali usposabljanja prebivati v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali usposabljanje, pri čemer ne gre za izobraževanje ali usposabljanje na daljavo oziroma on-line izobraževanje. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje, navedene v razpisu.

Kot usposabljanje ali izobraževanje v tujini se šteje usposabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici Evropske unije razen v Sloveniji.

Štipendija znaša 350 evrov za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja, izplača pa se v enkratnem znesku po predložitvi zahtevka in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju.