Podjetja 9.3.2019 8:11

Na Jesenicah zahtevna gradnja nove male hidroelektrarne

Jesenice, 9. marca - Savske elektrarne Ljubljana na Savi Dolinki na Jesenicah gradijo Malo hidroelektrarno (MHE) Borovlje. Projekt je vreden 2,7 milijona evrov, saj gradijo na neugodni lokaciji, ki je terjala obsežna pripravljalna dela. Poleg tega bo elektrarna upravičena le do polovice vodnega vira, saj je nasprotni nje še ena hidroelektrarna v zasebni lasti.

Jesenice.
Gradnja Male hidroelektrarne Borovlje.
Vodja projekta Male hidroelektrarne Borovlje Roman Modic.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Jesenice.
Gradnja Male hidroelektrarne Borovlje.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Jesenice.
Gradnja Male hidroelektrarne Borovlje.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Jesenice.
Gradnja Male hidroelektrarne Borovlje.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Jesenice.
Gradnja Male hidroelektrarne Borovlje.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Jesenice.
Gradnja Male hidroelektrarne Borovlje.
Foto: Tinkara Zupan/STA

MHE Borovlje je trenutno edina hidroelektrarna, ki jo gradijo Savske elektrarne Ljubljana. "Naša usmeritev je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije, zato stremimo k iskanju novih lokacij ali odkupu obstoječih elektrarn, ki jih lastniki ne želijo več upravljati," je pojasnil vodja projekta MHE Borovlje Roman Modic.

Kot je povedal, so se pogovarjali za odkup obstoječe MHE Tavčar, ki na Savi Dolinki ob pregradi Javornik deluje že vrsto let, vendar se z lastnikom niso uspeli dogovoriti. Zato so se odločili, da bodo porušili zelo malo HE z močjo 15 kilovatov, ki je stala nasproti MHE Tavčar, in na njenem mestu zgradili novo MHE, s katero bodo lahko izkoristili razpoložljiv energetski potencial, pa čeprav to pomeni, da si bo vodo morali deliti z MHE Tavčar.

"Ko bo dotok Save Dolinke manjši od zmogljivosti obeh elektrarn, bomo morali zagotoviti pravično delitev vode, ki je določena z vodnim dovoljenjem," je dejal Modic in dodal, da to ni prvi takšen primer v državi. Obstajajo različni principi delitve, ki pa nikoli ni enostavna, saj se pogosto nekdo čuti oškodovanega. "Mi bomo delitev zagotavljali s kakovostnimi meritvami in regulacijo," je poudaril.

Poleti nizki pretoki Save Dolinke s šestimi kubičnimi metri vode na sekundo niso redkost in ob takih pretokih za obe elektrarni nikakor ne bo dovolj vode, že sama zmogljivost MHE Tavčar je šest kubičnih metrov, MHE Borovlje pa bo imela zmogljivost osem kubičnih metrov vode na sekundo. Ker ima Sava Dolinka hudourniški značaj, pa je hkrati potrebna zaščita pred visokimi vodami.

Že pred začetkom gradnje elektrarne, ki je stekla prejšnji mesec, so bila v drugi polovici lanskega leta potrebna obsežna pripravljanja dela, saj bo objekt stal na precej neugodni lokaciji, utesnjeni med strugo in železniški nasip, vzdolž katerega poteka tudi energetski most, na katerem so združeni cevovodi plinov in vode pod tlakom. Zaradi prodnate podlage pa je bila potrebna še izgradnja armirnobetonske pilotne stene.

Kljub temu bo hidroelektrarna rentabilna in investicija v višini 2,7 milijona evrov se bo povrnila v 19 letih, je napovedal Modic. Elektrarna ima nazivno moč 395 kilovatov in bo letno v omrežje oddajala približno 1800 megavatnih ur električne energije, kar zadošča za potrebe 450 gospodinjstev.

Projekt ima poleg tega multiplikativen učinek, saj je bil zasnovan tudi z vidika lažjega in za okoliške prebivalce manj motečega vzdrževanja in praznjenja prodnega zadrževalnika Javornik. Ob MHE bo namreč zgrajena zapornica talnega izpusta, ki bo služila tako obratovanju MHE kot znižanju gladine v prodnem zadrževalniku za lažji in hitrejši dostop gradbene mehanizacije, odvoz proda pa bo potekal po novi dostopni cesti mimo elektrarne in nič več preko železniške proge in skozi naselje Slovenski Javornik.

Uporabno dovoljenje za MHE Borovlje pričakujejo v prvih mesecih prihodnjega leta, dokončanje gradnje vtočnega objekta, usedalnika in strojnice ter namestitve elektro, strojne in hidromehanske opreme pa je načrtovana do konca letošnjega novembra.