Na vojaškem taboru spoznaj delo Slovenske vojske

Ljubljana, 9. marca - Slovenska vojska med 1. in 14. julijem organizira vojaški tabor, ki bo potekal v vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in njeni okolici ter na vadišču Poček. Nanj vabijo vse, ki ki želijo spoznati delo Slovenske vojske, s poudarkom na terenskem usposabljanju. Prijave zbirajo do 19. marca.

Prijavljene kandidate bodo varnostno preverili. Na taboru lahko sodeluje do 80 udeležencev.

Med prijavljenimi kandidati bodo udeleženci izbrani glede na prednostni vrstni red: študenti fakultet, kjer se uspešno opravljen vojaški tabor šteje kot opravljena študijska obveznost (vojaška praksa), študenti fakultet, kjer se uspešno opravljen vojaški tabor šteje kot opravljena študijska obveznost (obvezna praksa), drugi študenti fakultet, ki se bodo vojaškega tabora udeležili prvič, študenti fakultet, ki se bodo vojaškega tabora udeležili drugič ali večkrat ter polnoletni dijaki srednjih šol, ki morajo biti polnoletni že ob prijavi.

Izbrane kandidate bodo napotili na zdravniški pregled, pred taborom pa jih bodo posebej pozvali na zadolžitev vojaške opreme. Študentom FDV se udeležba na taboru prizna kot opravljanje prakse.

Zainteresirani kandidati morajo izpolniti prijavnico in soglasje za varnostno preverjanje ter ju skupaj s potrdilom o šolanju do 19. marca poslati na naslov Sektor za vojaške zadeve, Vojkova 55a, 1000 Ljubljana (s pripisom: za Vojaški tabor).