Za 117 inovativnih študentskih projektov razdeljenih 1,9 milijona evrov

Ljubljana, 13. februarja - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je danes objavil rezultate tretjega javnega razpisa, namenjenega študentskim inovativnim projektom za družbeno korist med leti 2016 in 2020 v tem študijskem letu. Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, so med 117 projektov razdelili več kot 1,9 milijona evrov.

Omenjeni projekt sofinancirata ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad, razpis pa je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS v vlogi upravičenca programa.

Skupaj je v roku, predvidenem v tretjem razpisu, v sklopu prvega odpiranja za študijsko leto 2018/2019 na naslov sklada pravočasno prispelo 17 vlog oziroma 137 projektov prijaviteljev, med katerimi so javni in zasebni visokošolski zavodi iz vzhodne in zahodne kohezijske regije, v skupni višini dobra 2,2 milijona evrov.

Razpisani denar je namenjen sofinanciranju projektov, ki jih bodo izvajali v skupinah od šest do deset študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega oz. regionalnega okolja. V teh projektih bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja, so sporočili z ministrstva za izobraževanje.

Mladim bodo zagotovili pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, strokovni sodelavci pa bodo usposobljeni za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega in regionalnega okolja v prihodnje. Zastavljene aktivnosti bodo posledično vplivale na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lokalnega in regionalnega okolja oziroma družbe nasploh.

Sicer pa je novo odpiranje predvideno za študijsko leto 2019/2020, potencialni prijavitelji pa bodo lahko vloge oddali od 1. oktobra do 6. decembra 2019. Tudi takrat bo na voljo nekaj manj kot dva milijona evrov, so še sporočili z ministrstva.