V Mariboru mednarodna arhitekturna razstava Constructive Alps 2017

Maribor, 14. januarja - V Hiši arhitekture Maribor bodo popoldne odprli mednarodno potujočo razstavo Constructive Alps 2017, na kateri bodo predstavili ožji izbor projektov v okviru podelitve nagrad za trajnostno prenovo stavb in gradnjo na območju Alp. V omenjenem razpisu sta bila v ožji izbor uvrščena Zimska soba na Kaninu in prenova domačije Vrlovčnik v Solčavi.

Na razstavi trajnostne prenove stavb in gradnje bo na ogled 30 izvedenih arhitekturnih projektov, ki so bili uvrščeni v ožji izbor v sklopu mednarodne arhitekturne nagrade Constructive Alps 2017. Mednarodna komisija je oktobra 2017 v švicarskem Planinskem muzeju v Bernu razglasila rezultat in med 30 projekti iz ožjega izbora nagradila štiri, sedmim pa podelila priznanja.

Med nagrajenimi so zelo različni objekti, kot so osnovna šola, gostinsko-trgovski objekt, sirarna, vaški dom, turistično informacijski center, planinska koča, bivak, sodišče, skupnostna planina, agrarni center, tribuna nogometnega igrišča, poslovni objekt, kulturni center, mrliška vežica, umetniški depo, gledališki objekt, vzpenjača, dom starejših občanov, vinarna in restavracija.

Nagrado sicer razpisujeta Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn in jo podpirajo vse države pogodbenice Alpske konvencije, med njimi tudi Slovenija. Kot pojasnjujejo organizatorji natečaja, ta predstavlja pomemben prispevek k uresničevanju Alpske konvencije, ki je postavila vizijo, da bo postala zgled na področju prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, ki zadevajo tudi stavbe.

Ob tem poudarjajo, da zasebna gospodinjstva na območju Alp porabijo prav toliko energije kot celoten prometni sektor, saj pretežno kurilno olje in zemeljski plin najpogosteje uporabljajo za ogrevanje in hlajenje prostorov. Pri tem so največji porabniki energije stare in slabo izolirane stavbe, zato je ključ za učinkovito varstvo podnebja in s tem kakovostnejše življenje prebivalcev in obiskovalcev alpskega sveta v prenovi in, če je potrebno, tudi v gradnji novega stavbnega fonda z okolju prijaznimi gradbenimi materiali domačega izvora.

Nagrade so bile prvič podeljene v okviru slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji leta 2011, doslej so jih podelili štirikrat. Na drugem razpisu leta 2013 je slovenski projekt Center Rinka iz Solčave prejel tretjo nagrado, v tretjem razpisu leta 2015 pa sta bila v ožji izbor uvrščena Mladinski hotel Punkl z Raven na Koroškem in prenova objektov na planini Laška Seč nad Tolminom, ki je prejela priznanje.