Sprejet akcijski načrt za internacionalizacijo visokega šolstva

Ljubljana, 10. januarja - Vlada je na današnji seji sprejela dvoletni akcijski načrt za obdobje do leta 2020 v okviru Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020. Prioriteti ostajata mobilnost kot ključni del slovenske visokošolske skupnosti, odprte v mednarodno okolje, ter kakovostno mednarodno znanstveno-raziskovalno in razvojno sodelovanje.

Strategija je med drugim usmerjena na področja mobilnosti, kakovosti, spodbujanja razvoja medkulturnih kompetenc, usmerjenosti v prednostne regije in promocijo, je vlada zapisala na Tumblrju.

Namen akcijskega načrta, ki sledi prvemu za obdobje 2016-2018, je usmerjanje in vodenje visokošolskih zavodov ter različnih resorjev k usklajenim aktivnostim za lažje uresničevanje zastavljenih ciljev.

Načrt ne zahteva novih finančnih obremenitev za proračun, saj je pripravljen v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za redno dejavnost posameznih deležnikov ter kohezijskimi sredstvi za naslednje obdobje. Ocenjena sredstva za izvedbo predvidenih aktivnosti bodo zagotovljena v okviru finančnih načrtov pristojnih ministrstev. Skupna ocenjena vrednost načrta, ki zajema tri študijska leta, je okoli 55 milijonov evrov brez sredstev za redno dejavnost posameznih deležnikov.

Kot je razvidno iz načrta, bodo med drugim za zagotavljanje mobilnosti slovenske visokošolske skupnosti skušali odpraviti zakonodajne ovire za mobilnost visokošolskih učiteljev in strokovnega osebja. Slovenske državljane, ki so opravili doktorski študij v tujini ali so zaposleni na visokošolski ali raziskovalni instituciji v tujini, pa bodo spodbujali k povratku v Slovenijo.

Prav tako želi Slovenija želi s svojim celostnim in učinkovitim nacionalnim pristopom prispevati h konkurenčnosti visokega šolstva, znanstveno-raziskovalnega in razvojnega potenciala v EU in svetu. Kot prioritetna regija ostaja območje Zahodnega Balkana, kjer bo Slovenija še naprej promovirana kot študijska destinacija.