Mediji 4.1.2019 13:41

Na razpis za mesto direktorja Radia Slovenija prispele štiri vloge

Ljubljana, 4. januarja - Na razpis Radiotelevizije Slovenija (RTVS) za mesto direktorja Radia Slovenija so prispele štiri vloge, so za STA pojasnili na RTVS. Zdajšnjemu direktorju radia Mihi Lamprehtu se bo namreč 15. februarja iztekel že drugi štiriletni mandat.

RTVS je decembra objavila razpis za direktorsko mesto Radia Slovenija, rok za oddajo pisnih prijav pa se je iztekel v četrtek. Ob prijavi so kandidati morali priložiti tudi program dela in vizijo razvoja nacionalnega radia.

V razpisu je bilo sicer navedeno, da morajo imeti kandidati za direktorja radia univerzitetno izobrazbo, aktivno morajo obvladati najmanj en svetovni jezik ter imeti najmanj pet let delovnih izkušenj, in to z referencami o uspešnosti v kulturno-umetniški dejavnosti oziroma v dejavnostih, povezanih z javnimi glasili.

Poleg tega morajo poznati problematiko dejavnosti RTV, imeti morajo tudi organizacijske in vodstvene sposobnosti. Ne smejo pa biti poslanci državnega zbora ali funkcionarji katere od političnih strank. Prav tako ne smejo imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTVS.

Lampreht je sicer že decembra napovedal, da se za nov mandat ne bo potegoval, saj da je zaradi samoomejevanja funkcije napočil čas, da vodenje Radia Slovenija prevzame nekdo drug.

Direktorja radia ali v. d. direktorja imenuje generalni direktor RTVS po pridobitvi predhodnega soglasja programskega sveta zavoda. Za soglasje je potrebna absolutna večina v 29-članskem svetu, torej najmanj 15 svetniških glasov podpore.