Dvema tretjinama Evropejcev se toži po preteklosti

Bruselj, 5. novembra - Dve tretjini Evropejcev verjameta, da je bil svet v preteklosti boljši, kaže raziskava, ki jo je danes objavila fundacija Bertelsmann na podlagi anket v petih največjih članicah EU. Bolj nostalgični Evropejci se uvrščajo bolj na desni politični pol ter so bolj kritični do EU in priseljevanja kot manj nostalgični.

Najbolj nostalgični so Italijani, najmanj pa Poljaki. Raziskava kaže tudi, da se nostalgičnost krepi s starostjo ter da so ženske manj nostalgične od moških. Tudi med mladimi so sicer najbolj nostalgični Italijani in najmanj Poljaki.

"Če ljudje poveličujejo preteklost, je to predvsem človeško. A ko stranke izkoriščajo strahove in negotovost ter ustvarjajo vtis zlate preteklosti, ki ni nikdar obstajala, da bi uspeli na volitvah, je to brezobzirno," je ugotovitve komentiral vodja upravnega odbora fundacije Bertelsmann Aart De Geus.

Odnos do preteklosti sovpada z določenimi političnimi stališči. Nostalgični Evropejci se umeščajo bolj na desni politični pol kot manj nostalgični. Še najbolj je to izrazito v Nemčiji.

Soavtorica raziskave Isabell Hoffmann ob tem izpostavlja, da je "nostalgija znamenje velike negotovosti v družbi". Avtorji na sploh ugotavljajo, da poveličevanje preteklosti igra pomembno vlogo kot zagotavljanje občutka stabilnosti.

"Pogled v ZDA in Veliko Britanijo kaže, da so tisti, ki obljubljajo vrnitev k stari veličini in stabilnosti, doslej sprožili nemire in konflikt," poudarja Hoffmannova.

Nostalgični so tudi bolj kritični do EU in priseljevanja. Večina nostalgičnih je prepričanih, da priseljenci odžirajo delovna mesta, več kot tri četrtine jih meni, da se priseljenci nočejo integrirati v družbo.

Avtorji so raziskavo opravili junija, izprašali so 10.885 ljudi iz petih največjih članic - Nemčije, Francije, Italije, Poljske in Španije, kar je po njihovih navedbah reprezentativno za celotno unijo.