Kampanja Enakost staranja proti diskriminaciji starejših

Ljubljana, 10. oktobra - Mednarodna nevladna organizacija Platforma Age je ta mesec začela kampanjo proti starizmu Enakost staranja. 70-dnevna kampanja, ki se bo končala ob 70. obletnici sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah 10. decembra, izpostavlja, da se raven varstva človekovih pravic s starostjo ne sme znižati ali celo izničiti.

Kampanja, ki povezuje več različnih nevladnih organizacij, strokovnjakov in politikov, je posvečena boju proti starizmu kot posebni obliki diskriminacije starejših. Kot poudarja platforma Age, gre za sistematično diskriminacijo ljudi na podlagi njihove starosti, ki je pogosto sistemska. Ključna posledica starizma je onemogočanje vključevanja starejših v družbo in enakih možnosti participacije starejših v javnem življenju, je pa tudi dejavnik zlorab in nasilja nad starejšimi.

Kampanja osveščanja, ki se je začela 1. oktobra, je zastavljena tako, da bo vsak teden poudarek na posebni temi, ki bo razkrivala, kako se starizem odraža v vsakdanjem življenju in kako vpliva na različne družbene skupine. Ta teden je tako posvečena starizmu in spolu, prihodnji teden bodo v ospredju socialne pravice starejših.

Kampanji se je pridružil tudi poslanec v Evropskem parlamentu Ivo Vajgl, ki bo v njej sodeloval predvsem prek družabnih omrežij. Kot je zapisal na svoji spletni strani, je prepričan, da je problem starizma kompleksen in ga je treba zato obravnavati celostno in začeti predvsem z osveščanjem javnosti.