Ljubljana, 9. oktobra - Youth Wiki je spletna enciklopedija evropskih nacionalnih mladinskih politik, ki predstavlja velik premik naprej na tem področju, je na današnji predstavitvi dejal raziskovalec in recenzent orodja na ravni Evropske komisije Tomaž Deželan. Gre namreč za eno redkih tovrstnih orodij, ki se po njegovih besedah posebej usmerja na populacijo mladih.

Youth Wiki je zbirka nacionalnih struktur, politik in ukrepov, ki podpirajo mlade, katere glavni cilj je podpreti evropsko sodelovanje na področju mladine. Po Deželanovem mnenju to orodje ni namenjeno zgolj raziskovalcem, v resnici je celo bolj namenjeno političnim odločevalcem na lokalni, nacionalni in nadnacionalni ravni.

Tem bi orodje lahko pomagalo, da zaznajo, kakšna je trenutna situacija in katere poti se kažejo kot najbolj optimalne, prav tako pa je zelo uporabno za vse tiste mladinske in nevladne organizacije, ki bdijo nad delovanjem države, je na današnji predstavitvi dejal Deželan, sicer profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Po njegovih besedah lahko orodje slednjim nudi tudi nekakšno zakladnico idej, da lahko same razvijejo določeno predloge in jih ponudijo bodisi lokalni skupnosti, bodisi predstavijo na nacionalni ravni kot zasledovanja vredne.

Direktor urada RS za mladino, ki je nacionalni korespondent za predstavljeno orodje, Rok Primožič je Youth Wiki označil kot "zelo uporabno orodje za vsakogar, ki si želi videti, kaj država dejansko ponuja mladim oziroma katere so politike, ki pomagajo mladim pri njihovi osamosvojitvi". Po njegovem mnenju je eden večjih izzivov spremljanja mladinskih politik ta, da je razdrobljena med različna ministrstva. Ravno orodja, kot je Youth Wiki, s tem, ko vse tovrstne podatke zberejo na eno mesto, olajšajo življenja vsem, je pojasnil.

Med pozitivne plati te spletne enciklopedije Primožič šteje tudi to, da ni pretirano akademsko in omogoča dobro razlago področja tudi tistim, ki se ne ukvarjajo z mladinsko politiko.

Želja Deželana je, da to orodje postane instrument medčasovne primerjave, saj bi tako lahko za vsak nacionalni kontekst prepoznali tiste stvari, ki bi jih bilo nujno treba spremljati. To bi omogočalo vpogled v situacijo, kakršna je trenutno, kakršna je bila nekoč, in čez čas bo mogoče videti, ali so bili doseženi zaželeni učinki. "Ravno za informirano oblikovanje in izvajanje politik je to ključno, za vse deležnike," je še dodal Deželan.

Trenutno je popisanih 32 sistemov mladinskih politik 27 držav, saj so nekatere, kot na primer Velika Britanija, ločene na manjše enote - Anglijo, Severno Irsko, Wales in Škotsko - z različnimi pristopi k mladinski politiki.

Zbirke podatkov posameznih držav so razdeljene na devet poglavij, ki vključujejo informacije o upravljanju mladinske politike, prostovoljskih aktivnostih, zaposlovanju in podjetništvu, socialni vključenosti, participaciji, izobraževanju in usposabljanju, zdravju in dobrem počutju, ustvarjalnosti in kulturi ter o mladih in svetu.