Mladi do boljšega poznavanja intelektualne lastnine tudi prek delavnic

Bistra, 5. oktobra - Analize kažejo, da se slovenska mladina v odnosu in dojemanju intelektualne lastnine uvršča na dno lestvice. V Tehniškem muzeju Slovenije (TMS) zato skupaj z Uradom RS za intelektualno lastnino (UIL) organizirajo ogled razstav ter delavnice, v okviru katerih mlade izobražujejo o intelektualni lastnini in o vlogi urada.

Tehniški muzej Slovenije je že marca letos začel izvajati projekt ICYDK, v okviru katerega posebej mlade osveščajo o pomenu intelektualne lastnine. Analize, ki jih je v državah EU izvedel Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) oziroma Observatorij za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine v letih 2016 in 2017, namreč kažejo, da se slovenska mladina na tem področju ne odreže najbolje.

V okviru projekta so zato v TMS v sodelovanju z UIL med drugim pripravili ogled občasne razstave o inovatorju Petru Florjančiču in o intelektualni lastnini. Na ta način želijo mladim pokazati, da je intelektualna lastnina povsod okoli njih, v vsem, kar nosijo in kar uporabljajo, tudi v njihovem pametnem telefonu, je povedala Irena Marušič iz Tehniškega muzeja Slovenije.

Poleg ogleda razstave v TMS organizirajo tudi delavnice, v okviru katerih predstavniki UIL mlade izobražujejo o intelektualni lastnini, njenem pomenu ter o vlogi urada. Tovrstne delavnice so v TMS doslej organizirali že trikrat, nazadnje minuli teden, doslej pa se jih je po navedbah TMS udeležilo že približno 200 mladih.

Mladi se morajo zavedati pomena intelektualne lastnine

Po besedah Samre Šećerović iz Urada RS za intelektualno lastnino je intelektualna lastnina zelo široko področje, ki obsega vse od patentov, znamk, modelov do geografskih označb, zato ne preseneča, da mladi tematiko slabo poznajo.

Izpostavila je zadovoljstvo, da lahko na delavnicah skupaj s TMS prispevajo, da se že osnovnošolci seznanijo s tem področjem, da spoznajo, kaj je možno varovati kot intelektualno lastnino in kako lahko k temu prispeva njihov urad.

Zavedanje o intelektualni lastnini je po njenem mnenju pomembno, saj se bodo mladi s tem področjem srečevali tudi kasneje v življenju, ko bodo ustvarjali bodisi na znanstvenem, industrijskem, umetniškem ali literarnem področju.

Tudi učiteljica Katja Kozjek Varl iz Osnovne šole Malečnik, ki je z učenci obiskala TMS, je menila, da bi se pomena intelektualne lastnine morali v šolah bolj zavedati. Še posebej v današnjem času, ko se vse bolj spodbuja podjetništvo in samostojne zaposlitve, je dejala.

Na Fakutleti za strojništvo se zavedajo pomena zaščite intelektualne lastnine

Pomena intelektualne lastnine se zavedajo tudi na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, ki je minuli teden v TMS pripravila Dneve strojništva. V okviru tradicionalnega dogodka so učencem, dijakom in zainteresiranim posameznikom ponudili vpogled v privlačen svet inženirskega ustvarjanja.

Fakulteta po obsegu poslovanja najintenzivneje sodeluje z gospodarskimi subjekti, iz česar izhaja tudi skrb za varovanje intelektualne lastnine. Varovanje intelektualne lastnine ima za fakulteto velik pomen, saj svojo tehniško odličnost dodatno izkazujejo predvsem preko mednarodnih patentov.

Osveščanje mladih o intelektualni lastnini in njenem varovanju je po navedbah fakultete zelo pomembno in je prvi korak na poti. "Še bolj pomembno za dosego cilja zagotavljanja tržnih prednosti gospodarskih subjektov pa je, da se na nacionalni ravni znatno razširi spekter delovnih okolij, ker bo dejansko možno generirati intelektualno lastnino na prebojnih področjih in posledično ustvarjati višjo dodano vrednost," so zapisali.

O projektu ICYDK

Ime enoletnega projekta izhaja iz kratice ICYDK, priljubljenega akronima za frazo In Case You Did not Know (Če slučajno še ne veš). Projekt sofinancira Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO).

Vsebinsko se projekt navezuje na izboljšanje razumevanja področja intelektualne lastnine, njene vrednosti in dvigovanja zavedanja o njenem pomenu in vplivu. V ta namen v muzeju med drugim pripravljajo poučne spletne vsebine, mesečne e-novice na temo intelektualne lastnine za mlade, nagradni natečaj ter vrsto delavnic in predavanj.