Ljubljana, 13. septembra - Mladinske organizacije danes v Ljubljani pripravljajo mladinsko konferenco Mladimo prihodnost, namenjeno izzivom, ki se tičejo mladih. Med drugim bodo razpravljali o mladinskem delu in neformalnem izobraževanju, mladinskem sektorju in mladinskih organizacijah, zaposlovanju mladih in dostojnem delu ter aktivnem državljanstvu mladih.

Na konferenci pričakujejo tudi evropskega komisarja za mladino Tiborja Navracsicsa, ki bo sodeloval v dialogu z državljani o položaju mladih, delu in zaposlovanju mladih ter o aktivnem sodelovanju mladih v družbi v Evropski uniji.

Kot poudarjajo organizatorji konference, je s stabilno in kakovostno zaposlitvijo tesno povezana tudi osamosvojitev mladih. Začasne, nestalne in prekarne oblike dela namreč še vedno ostajajo prepogost pojav med mladimi. Prav o tem bodo mladi govorili tudi z evropskim komisarjem.

Predsednica Sindikata plus in soorganizatorka konference Tea Jarc je opozorila, da položaj mladih ni dober. "Marsikdo je še vedno pripravljen sprejeti prekarno delo, delati prek avtorskih ali podjemnih pogodb kljub zavedanju, da mu takšna oblika dela ne prinaša neke socialne varnosti. Mladi podaljšujejo študij, da lahko delajo preko študentskih napotnic. To moramo spremeniti. Mladi si dejansko želijo redne in stabilne zaposlitve ter opravljati dostojno in ustrezno plačano delo. Se osamosvojiti, ustvariti družino in postati aktivni člani družbe," je poudarila.

Na konferenci bodo za področje zaposlovanja mladih in dostojnega dela mladi oblikovali priporočila in jih posredovali predstavnikom vlade ter EU.

Kot napovedujejo organizatorji konference, bodo govorili o stanju v mladinskem sektorju v Sloveniji. Ta igra namreč pomembno vlogo pri mladih predvsem na področjih neformalnega izobraževanja, zaposlovanja ter aktivnega državljanstva in participacije mladih. Poleg delavnic in razprav bodo pripravili tudi konkretna priporočila vladi za izboljšanje posameznih področij življenja mladih, napovedujejo organizatorji.

Znotraj mladinskega sektorja je mladinsko delo ena najpomembnejših in razširjenih dejavnosti, ki poteka v mladinskih organizacijah, mladinskih centrih ter drugih organiziranih oblikah, ki so namenjene mladim. Čeprav so rezultati dela v mladinskem sektorju širši javnosti manj prepoznavni, so njegovi učinki na družbo zelo pomembni.

"V dejavnostih mladinskega dela se mladi učijo sodelovanja z drugimi, samostojnosti, odgovornosti, vodenja projektov in organizacij, spoznavajo širše lokalno, nacionalno in mednarodno okolje ter se intenzivno vključujejo v družbo. Učinki mladinskega dela so v družbi slabo prepoznani predvsem zato, ker mladinsko delo ne prinaša nobene dodatne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije. Pokažejo se šele čez nekaj let, ko mladi prevzemajo odgovorne vloge v družbi," je izpostavil Matej Cepin iz Socialne Akademije ter moderator delavnice o mladinskem delu na konferenci.

Organizatorji konference pričakujejo, da se bodo mladi udeležili vseh razprav na konferenci in tako pripomogli k aktivnemu iskanju rešitev.