Večina mladih zadovoljna s svojim življenjem

Ljubljana, 8. avgusta - Konec leta 2017 je bilo med prebivalci Slovenije 15,1 odstotka mladih med 15 in 29 letom. Večina jih je bila na splošno zadovoljna s svojim življenjem. Od tistih v delovnem razmerju jih je bilo 48,6 odstotka zaposlenih za nedoločen in 27,1 odstotka za določen čas. Ob odselitvi od staršev so bili stari povprečno 28,2 leta, ugotavljajo na Sursu.

V Statističnem uradu RS (Surs) so pred 12. avgustom, mednarodnim dnevom mladih, pripravili nekaj zanimivih statističnih podatkov o tej skupini prebivalstva. Kot so ugotovili, je bilo konec leta 2017 v Sloveniji nekaj več kot 312.000 mladih, kamor na Sursu prištevajo osebe, stare od 15 do 29 let. To predstavlja 15,1 odstotka vseh prebivalcev Slovenije ali 22,8 odstotka manj kot pred desetimi leti. Med mladimi je bilo nekoliko več moških kot žensk. Najpogostejši imeni med mladimi sta bili Luka in Anja.

Poročenih je bilo sedem odstotkov mladih, v zunajzakonski skupnosti jih je po zadnjih razpoložljivih podatkih iz leta 2015 živelo 4,9 odstotka. Tri četrtine jih je imelo otroke.

Med umrlimi v letu 2016 je bilo tudi 145 mladih, od tega 111 moških in 34 žensk. Največ jih je umrlo zaradi nezgod in samomorov.

V letu 2017 je bilo med mladimi 162.000 delovno aktivnih, to je zaposlenih in samozaposlenih skupaj, kar predstavlja 16,9 odstotka vseh delovno aktivnih oseb. Stopnja delovne aktivnosti med mladimi je bila 51,1-odstotna. Med moškimi je bila ta nekoliko višja (55,1-odstotna) kot med ženskami (46,8-odstotna).

Med zaposlenimi mladimi jih je bilo v delovnem razmerju za nedoločen čas 48,6 odstotka, v delovnem razmerju za določen čas pa 27,1 odstotka. Preostalih 24,3 odstotka zaposlenih mladih je opravljalo druge oblike dela za določen čas. Mladih, ki so delali prek študentskega servisa, je bilo 32.000, 5000 jih je bilo med agencijskimi delavci.

Delež mladih, živečih v skupnem gospodinjstvu s starši, je v Sloveniji v letu 2016 znašal 79,3 odstotka, kar je več od povprečja v celotni EU (65,7 odstotka), njihova povprečna starost ob odselitvi iz skupnega gospodinjstva s starši pa je bila 28,2 leta. Ženske so bile ob odselitvi v povprečju mlajše (27,1 leta) od moških (29,2 leta).

Stopnja tveganja revščine med mladimi osebami je bila v letu 2017 12,3-odstotna, kar je bilo za odstotno točko manj kot med celotnim prebivalstvom Slovenije in za 2,3 odstotne točke manj kot med mladimi v prejšnjem letu. V celotni EU je bila stopnja tveganja revščine med mladimi v letu 2016 21,6-odstotna. Najvišja je bila v Romuniji (31,1-odstotna), najnižja pa na Češkem (10-odstotna).

V letu 2017 je bila večina mladih na splošno zadovoljna s svojim življenjem. Zadovoljstvo z življenjem so namreč na lestvici od 0 do 10 v povprečju ocenili z oceno 7,9, in sicer ženske z oceno 8 in moški z oceno 7,8. V zadnjih petih letih se je splošno zadovoljstvo z življenjem med mladimi zvišalo za 0,3 vrednosti ocene.

Glede dostopnosti različnih dobrin so mladi zadovoljni in tudi podatki kažejo, da si različne dobrine precej mladih lahko privošči. Večina mladih - 96 odstotkov - se je v letu 2017 vsaj enkrat na mesec družila s prijatelji ali sorodniki ob pijači, pri kosilu ali večerji. 93 odstotkov mladih je tudi skoraj vsak teden porabilo manjši znesek denarja zase, 69 odstotkov mladih pa se je v prostem času redno udeleževalo plačljivih aktivnosti, kot so koncerti in športne prireditve, še ugotavljajo na Sursu.