Bi delal za Eurostat?

Ljubljana, 8. avgusta - Evropski statistični urad Eurostat zaposli 12 upravnih uslužbencev na področju nacionalnih računov, plačilne bilance ter cen in statistike v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem/statistike državnih financ. Prijave zbirajo do 16. avgusta, v izbirnem postopku pa bodo izbrali 25 najuspešnejših kandidatov.

Statistični urad išče upravljavce podatkov oziroma metodologe na področjih nacionalnih računov, statistike cen, statistike javnih financ ali plačilne bilance, metodologe za postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem ter državne referente za bruto nacionalni dohodek ter za postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

Začasne uslužbence bo Eurostat zaposlil za obdobje štirih let z možnostjo podaljšanja za dve leti

Med pogoji za delovno mesto so dobro znanje enega od jezikov EU ter zadovoljivo znanje drugega jezika Evropske unije, zelo pomembno vlogo pri prijavi imajo delovne izkušnje.