Podjetja #družba 12.7.2018 10:07

Gorenjska gosti srečanje mednarodnega projekta Urban M

Kranj, 12. julija - Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj te dni gosti mednarodno srečanje v okviru projekta evropskega projekta Urban M, ki se ukvarja z vprašanjem razvoja izdelovalnih centrov. Gre za središča, v katerih lahko posamezniki, ki razmišljajo o novih izdelkih in storitvah, s pomočjo mentorjev pridobijo potrebna orodja in znanja.

V projektu Urban M, ki poteka v okviru programa Interreg Europe, sodeluje osem partnerjev iz osmih držav EU. Iz Slovenije sodeluje Regionalna razvojna agencija Gorenjske - Poslovno podporni center BSC Kranj, ki v sodelovanju z drugimi deležniki iz Gorenjske gosti dvodnevno srečanje partnerjev projekta.

Danes v Kranju poteka predstavitev dobrih praks sodelovanja Šolskega centra Kranj in Fakultete za organizacijske vede s podjetji. V sredo pa so udeleženci srečanja obiskali Škofjo Loko, kjer so med drugim predstavili dobre prakse rokodelskega in kreativnega centra ter škofjeloškega šolskega centra, medtem ko so si v Kranju ogledali dobre prakse kreativnega centra Layerjeve hiše, trgovino Fundacije Vincenca Drakslerja, Open Lab in kovačnico.

Ob zaključku srečanja bodo podana tudi priporočila za razvoj teh tako imenovanih izdelovalnih centrov na Gorenjskem. To so središča, kjer lahko posamezniki ali tisti, ki razmišljajo o novih izdelkih in storitvah, s pomočjo mentorjev pridobijo dodatna znanja, na razpolago imajo tudi ustrezna orodja in stroje, na primer za oblikovanje izdelkov iz lesa, kovine ali tekstila.

V projektu Urban M si partnerji iz Slovenije, Velike Britanije, Španije, Portugalske, Italije, Hrvaške, Slovaške in Litve prizadevajo razvijati okolje in nuditi podporo posebni vrsti infrastrukture za razvoj inovacij, to je prostorom za ustvarjalce. V teh prostorih lahko ljudje iz različnih področij in različnih znanj med sabo sodelujejo ter razvijajo nove proizvode in storitve.

Splošni cilj projekta Urban Manufacturing oziroma Urban M je zagotoviti, da ti prostori uspevajo. To nameravajo doseči z odkrivanjem in deljenjem dobrih praks v sodelujočih državah, z izboljšanjem s tem povezanih političnih instrumentov v partnerskih regijah ter spremljanjem učinkov.

Projekt Urban M, ki ga sofinancira program Interreg Europe, je vreden 1,83 milijona evrov in se je začel januarja lani, končal pa se bo konec leta 2021. V okviru projekta, ki je usmerjen v krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, bosta nastali brošura s 24 primeri dobrih praks in akcijski plani za vsako izmed sodelujočih regij.