Podjetja 8.7.2018 8:03

Bistriški Kety Emmi tudi letos povečal prodajo

Slovenska Bistrica, 8. julija - Bistriško podjetje Aluminium Kety Emmi, ki je zadnje leto in pol v lasti poljske skupine Aluform Spolka, je lani ustvaril novo rast proizvodnje in prodaje. Kot je razvidno iz letnega poročila, je družba v letu 2017 ustvarila dobrih 24,8 milijona evrov prihodkov, kar je dva milijona evrov več kot leto prej.

V podjetju, ki ga tudi po spremembi lastništva in uspešno izpeljani prisilni poravnavi skupaj s Silvo Babšek vodi Roman Stegne, so kar 18,5 milijona evrov celotne prodaje ustvarili na tujih trgih, nekaj več kot šest milijonov evrov pa v Sloveniji. Kljub rasti proizvodnje pa je bistriško podjetje lani ustvarilo le nekaj manj kot 100.000 evrov čistega dobička, potem ko je ta leto prej znašal skoraj 1,5 milijona evrov.

"Prodaja je sicer višja kot leto pred tem, a je vseeno nižja, kot smo načrtovali. Nekajletno nestabilno poslovanje skupaj s prisilno poravnavo in iskanje dolgoročnega strateškega partnerja je pustilo posledice, ki se kažejo v pomanjkanju poslov s strani novih potencialnih kupcev, pa tudi obstoječi kupci so iz previdnosti nove posle prepuščali našim konkurentom," je lansko dogajanje v poročilu komentiral Stegne.

V podjetju so vseeno optimistični glede prihodnosti, saj jih po stabilizaciji razmer vedno več kupcev spet vidi in sprejema kot varnega in razvojnega dobavitelja, to pa bodo po njihovem mnenju rezultati letos in v nadaljnjih letih zagotovo potrdili.

Kar 78 odstotkov celotne prodaje je Kety ustvaril s prodajo aluminijastih izdelkov, s katerimi vsako leto povečujejo izbor najrazličnejših izdelkov za svoje tradicionalne ciljne branže. Tako so izdelki za potrebe industrije bele tehnike predstavljali kar 8,5, izdelki za potrebe pohištvene industrije pa 6,8 milijona evrov.

Prodajo izdelkov iz jeklenih materialov so presegli za četrtino načrtovane, tako da ta znotraj strukture prodaje dosega že 17 odstotkov, dober odstotek za načrti pa je zaostala prodaja lesnega programa, ki predstavlja nekaj manj kot šest odstotkov celotne prodaje podjetja.

Sicer pa je podjetje leto 2017 zaključilo s 383 zaposlenimi, kar je 23 več kot ob začetku leta. Na novo so zaposlovali zaradi povečanega obsega dela v proizvodnji, predvsem junija in oktobra.

Z novimi lastniki so vzpostavljali nekatere sinergijske povezave na področju organizacije, pa tudi na področju dopolnjevanja programskih kapacitet in oskrbovanja trga. Kot poudarjajo v Ketyju, se je sodelovanje pokazalo kot zelo pozitivno, zato so s pridobljenim zaupanjem pri poslovnih partnerjih spet začeli obnavljati delno omajane poslovne odnose.

Vizija podjetja še naprej ostaja postati evropski center odličnosti za celovite tehnološke rešitve aluminijskih komponent, s čimer bi si zagotovili dolgoročno uspešno ter dobičkonosno poslovanje.