Bruselj, 14. junija - Evropska komisija je objavila novo skupno metodologijo za primerjavo kakovosti prehrambenih proizvodov po vsej EU. Razvilo jo je Skupno raziskovalno središče, nacionalnim organom za varstvo potrošnikov pa bo omogočala opravljanje preizkusov za primerjavo sestave in značilnosti prehrambenih proizvodov, ki so v podobni embalaži naprodaj po vsej EU.

Skupno raziskovalno središče bo metodologijo, ki dopolnjuje že sprejete ukrepe, predstavilo danes na sestanku foruma na visoki ravni za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano, so sporočili iz komisije.

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elzbieta Bienkowska je poudarila, da so vsi evropski potrošniki upravičeni do poštene obravnave na enotnem trgu.

"Skupna metodologija, ki smo jo razvili v sodelovanju z državami članicami, potrošniškimi organizacijami in zainteresiranimi stranmi znotraj verige preskrbe s hrano, bo na podlagi dokazov pomagala razkriti različno sestavo prehrambenih proizvodov iste blagovne znamke v Evropi. Veseli me, da so imele zadevne strani v okviru namenskega foruma o verigi preskrbe s hrano priložnost, da izrazijo svoja stališča v pestri in razumni razpravi," je dejala.

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourova je poudarila, da enotni trg ne sme biti trg dvojnih meril: "Vsi državljani EU morajo biti deležni enake obravnave, informacije, ki so jim na voljo o proizvodih, ki jih kupujejo, pa morajo biti zanesljive in jasne. Podobna embalaža jih ne sme zavajati. Vse nacionalne organe pozivam k uporabi te metodologije v naslednjih mesecih, da bo omenjeno prakso mogoče izkoreniniti."

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics, pristojen za Skupno raziskovalno središče, je ob tem spomnil, da imajo evropski potrošniki pravico do zaščite pred zavajajočim trženjem živil, ki jih uživajo, in proizvodov, ki jih uporabljajo. Informacije, ki jih zagotovijo proizvajalci, morajo biti zanesljive.

"Skupno raziskovalno središče Evropske komisije je razvilo usklajen postopek za objektivno oceno ugotovljenih razlik v kakovosti proizvodov. To je odličen primer, kako vrhunski znanstveni dosežki neposredno koristijo državljanom," je dejal.

Forum na visoki ravni za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano, ki ga je komisija imenovala za obravnavo vprašanja neenotne kakovosti živil, je Skupno raziskovalno središče junija 2017 pooblastil za razvoj te metodologije.

Kot so še spomnili v komisiji, morajo vsi prehrambeni proizvodi, ki so naprodaj v EU, izpolnjevati stroge varnostne predpise. Potrošniki morajo biti obveščeni o njihovih ključnih značilnostih v skladu zlasti z zakonodajo EU o označevanju živil in ne smejo biti zavedeni, na primer z embalažo. Nacionalni organi za varnost hrane in varstvo potrošnikov so odgovorni za zagotovitev skladnosti živil na enotnem trgu z ustrezno zakonodajo EU.