Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini

Ljubljana, 10. junija - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini. Na njem lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in ki jim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji.

Vrednost razpisa je 80.000 evrov, sredstva pa je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. januarja do vključno 31. decembra 2018.

Razpisna sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska, in sicer za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.

Rok prijave na razpis je do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. septembra.