V srednješolske programe se je prijavilo 18.163 kandidatov

Ljubljana, 10. aprila - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na spletni strani objavilo informacijo o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/19. Na skupno 23.644 razpisanih mest se je za vpis v srednjo šolo skupno prijavilo 18.163 kandidatov, od tega so šole prejele 72 prijav za izobraževanje v vajeniški obliki.

Po navedbah ministrstva osnovno šolo letos zaključuje 17.085 učencev, kar je 363 manj kot lani, kandidirajo pa lahko na skupno 23.644 vpisnih mest na srednjih šolah, lani 23.440.

Z novim šolskim letom se bodo na nekaterih šolah začeli na novo izvajati nekateri programi, na primer Farmacevtski tehnik (Šolski center Ravne na Koroškem), Veterinarski tehnik (Šolski center Šentjur), Elektrikar (Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran), Mehatronik operater (Srednja tehniška šola Koper) in program Gimnazija - športni oddelek (Gimnazija Brežice).

V Šolskem centru Celje pa bodo z novim šolskim letom začeli izvajati izobraževalni program Ustvarjalec modnih oblačil, v katerega se bodo lahko vpisovali dijaki, ki so predhodno že zaključili srednješolski izobraževalni program.

Omenjene programe bodo sicer šole izvajale samo v primeru, če se bo ob roku za prijavo v program prijavilo zadostno, v razpisu natančno določeno število kandidatov.

Na podlagi lanskega razpisa so se v tekočem šolskem letu nekateri programi na določenih šolah začeli poskusno izvajati tudi v vajeniški obliki. V šolskem letu 2018/2019 pa se mreža šol in izobraževalnih programov, ki uvaja vajeništvo, širi.

Kandidati oziroma učenci, ki so svojo odločitev o vpisu v srednjo šolo spremenili, lahko svojo prijavo, če želijo, prenesejo na drugo šolo oziroma drug izobraževalni program.

Prenesene prijave bodo srednje šole sprejemale do 25. aprila ne glede na to, koliko prijav že imajo. Po tem roku pa prenos prijav ne bo več možen, razen če bodo kandidati za to imeli opravičljive razloge.

Kandidatom na ministrstvu svetujejo, da se o prenosu prijavnice predhodno temeljito posvetujejo predvsem s starši in svetovalnimi delavci. O morebitnih omejitvah vpisa v posameznih programih bodo prijavljeni kandidati obveščeni najpozneje do 6. junija. Srednje šole bodo sprejemale prijave oz. vpisovale, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 31. avgusta.