Ženske v EU leta 2016 v povprečju zaslužile 16 odstotkov manj od moških

Bruselj, 7. marca - Ženske v EU so leta 2016 v povprečju zaslužile 16 odstotkov manj od moških. Najmanjša razlika je bila v Romuniji, kjer je znašala 5,2 odstotka, največja pa v Estoniji, kjer je bila več kot 25-odstotna. Slovenija, kjer je razlika znašala 7,8 odstotka, je med državami, kjer se je razlika od leta 2011 najbolj povečala, in sicer za 4,5 odstotne točke.

Razlika med plačami moških in žensk je manj kot deset odstotkov znašala v Romuniji, kjer je bila 5,2-odstotna, Italiji (5,3 odstotka), Luksemburgu (5,5), Belgiji, (6,1), na Poljskem (7,2), Sloveniji (7,8) in na Hrvaškem (8,7), kjer pa so podatki za leto 2014, je pred mednarodnim dnevom žensk, 8. marcem, objavil evropski statistični urad Eurostat.

Po drugi strani je plačna razlika med spoloma leta 2016 znašala več kot 20 odstotkov v Estoniji (25,3 odstotka), na Češkem (21,8), v Nemčiji (21,5), Veliki Britaniji (21) in Avstriji (20,1).

V primerjavi z letom 2011 se je razlika v plačah med spoloma v povprečju EU zmanjšala za 0,6 odstotne točke, in sicer s 16,8 odstotka na 16,2 odstotka. Tudi v večini držav se je razlika zmanjšala, najbolj pa v Romuniji za 4,4 odstotne točke, na Madžarskem za štiri odstotne točke, v Španiji in Avstriji za 3,4, v Belgiji za 3,3 in na Nizozemskem za tri odstotne točke.

Plačna razlika se je v obdobju od leta 2011 do 2016 najbolj povečala na Portugalskem, in sicer za 4,6 odstotne točke, in v Sloveniji za 4,5 odstotne točke.