Prijavi se za pripravništvo na generalnem sekretariatu Sveta EU

Ljubljana, 6. marca - Generalni sekretariat Sveta EU v Bruslju nudi okoli sto plačanih pripravništev letno za državljane unije, ki bodo do prijavnega roka dokončali vsaj prvi del univerzitetnega študija in pridobili diplomo ali enakovredno potrdilo. Prijave za eno- do petmesečna pripravništva, ki bodo potekala med 1. septembrom letos in 31. januarjem prihodnje leto, sprejemajo do 15. marca.

Plačana pripravništva so na voljo za državljane EU, ki do prijavnega roka dokončajo vsaj prvi del univerzitetnega študija in pridobijo diplomo ali enakovredno potrdilo.

Generalni sekretariat Sveta EU poleg tega nudi tudi okoli 20 neplačanih pripravništev letno. Ta pripravništva so namenjena študentom tretjega, četrtega ali petega letnika univerzitetnega študija, ki morajo opraviti obvezno pripravništvo v okviru študijskega programa.

Ponujajo pa tudi pripravništva za študente nacionalnih šol za upravo.

Vsi pripravniki morajo dobro znati francosko ali angleško.

Običajno največ prijav pošljejo kandidati z izobrazbo s področja prava, političnih ved, mednarodnih odnosov, študij EU in ekonomije. Generalni sekretariat išče tudi pripravnike z izobrazbo z drugih področij, kot so prevajanje, človeški viri, komunikacije, izobraževalne študije, računalništvo, grafično oblikovanje, multimedijske dejavnosti, kmetijska tehnologija, biokemična industrija, zdravje in varnost hrane, gospodarjenje z energijo, okolje ter letalska in vesoljska industrija.

Ne sprejemajo prijav kandidatov, ki so že opravili kakršno koli pripravništvo, ki je trajalo dlje kot šest tednov, ali so bili za več kot šest tednov zaposleni v kateri koli instituciji, organu, agenciji ali uradu EU.