Prijavi se za štipendijo za doktorski študij na European University Institute

Ljubljana, 10. marca - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razpisuje štipendijo za enega kandidata, ki bo v študijskem letu 2018/2019 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute (EUI) v toskanskem kraju Fiesole, pri čemer zadnje leto študija financira EUI. Rok prijave je 31. maj.

Štipendija za študijsko leto 2018/2019 vključuje mesečno štipendijo vključno z mesečnim dodatkom za zdravstveno zavarovanje v višini 1415 evrov ter enkratni letni dodatek v višini 155 evrov za potne stroške. Vrednost razpisa je sicer 53.000 evrov.

Prijava na razpis mora biti do 31. maja predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 247. javni razpis).