#družba 6.12.2017 12:43

S certifikatom A3C do več spletne dostopnosti slepim in slabovidnim

Ljubljana, 6. decembra - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in Inštitut za dobre vsebine sta začela podeljevati certifikat A3C za spletno dostopnost slepim in slabovidnim. S podeljevanjem certifikata želita partnerja projekta povečati interes organizacij za prilagoditve spletnih vsebin širšemu krogu ranljivih skupin, so sporočili iz zveze.

Vzporedno s presojanjem spletnih vsebin zainteresiranih organizacij bodo o vsebini potrebnih prilagoditev in o postopkih za pridobitev certifikata seznanjali potencialne interesente ter snovalce spletnih mest in aplikacij.

"Temeljni vzgib za podeljevanje certifikata za spletno dostopnost je v osveščanju o prisotnosti in potrebah slepih in slabovidnih ter v zagotavljanju enakih možnosti pri dostopu do informacij. V Evropi je po podatku Evropske zveze slepih 30 milijonov slepih in slabovidnih, zaradi demografskih sprememb in staranja prebivalstva pa se pričakuje, da bo ta številka v prihodnosti še naraščala," pojasnjuje predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Matej Žnuderl.

Slepi, slabovidni in drugi invalidi se namreč zaradi svoje oviranosti pogosto srečujejo z oteženim dostopom do informacij. Certifikat A3C, dostopno slepim in slabovidnim, obravnava področje dostopnosti spletnih vsebin ljudem z okvarami vida in drugimi invalidnostmi, pri čemer pod termin spletne dostopnosti uvrščajo tako spletna mesta in spletne aplikacije kot tudi brskalnike in druga spletna orodja.

Zveza društev in inštitut, ki je razvil blagovno znamko A3C in bo tudi skrbel za tehnično in organizacijsko podporo projektu, bosta podeljevala certifikat na osnovi presoj strokovnih ekip, ki jih bodo sestavljali tudi strokovnjaki z okvarami vida z večletnimi izkušnjami na področju dostopnosti.

V zvezi društev še poudarjajo, da so že doslej nekaterim ustanovam svetovali pri potrebnih prilagoditvah in da v zadnjih letih opažajo trend rasti števila organizacij, ki izkazujejo zanimanje za oblikovanje dostopnih spletnih okolij. Hkrati pa se na spletu na dnevni ravni pojavljajo nova spletna mesta in aplikacije, ki ne upoštevajo potreb ljudi z okvarami vida pri brskanju po spletu.

V zvezi so prepričani, da bodo predvsem podjetja v prilagajanju in certificiranju spletnih okolij poleg družbeno odgovornih videla tudi nezanemarljive ekonomske koristi.